Tängsta, Resele församling


Eriksson, Erik (f. 1752), bonde, reservbåtsman
Eriksson, Erik (1777-1854), bonde, nämndeman
Eriksson, Per (1790-1860), bonde
Jakobsson, Anders (1763-1841), bonde
Jonsson, Erik (1853-1932), torpare
Lidgren, Jonas Peter (1872-1928), arbetare, jordbrukare
Lindbäck, Per Larsson (1822-1899), torpare, inhyses, arbetare
Lindbäck, Oskar (1860-1924), arbetare, torpare
Modin, Nils Abraham (1841-1881), torpare
Mähler, Anders Peter (f. 1851), torpare
Nilsson, Olof (1716-1770), bonde
Olofsson, Erik (1801-1891), torpare, inhyses
Persson, Elias (1811-1870), torpare
Persson, Erik (1746-1825), bonde
Persson, Nils (1775-1810), bonde
Rolén, Petrus (1862-1929), torpare
Rothmark, Karl (1823-1875), sockensnickare
Strandqvist, Nils Olof Nilsson (1805-1862), bonde
Strömberg, Erik Johan (1851-1930), torpare
Sundin, Johan Peter (f. 1869)
Tenglander, Nils Eriksson (1819-1888), bonde
Tenglund, Jakob Andersson (1799-1874), torpare
Tengström, Johan Davidsson Stjerna (1855-1917), kronobåtsman, arrendator
Thunström, Erik Peter (1832-1903), klockgjutaregesäll
Tängdén, Per Erik (f. 1865), arrendator, torpare
Tängnander, Erik Johan (1847-1930), bonde
Vestermark, Hans Erik (f. 1872), arbetare
Vikner, Nils Olof Olofsson (f. 1839), torpare
Östin, Erik Isak (1855-1916), torpare
Östin, Erik Peter Hansson (1817-1861), bonde
Östlund, Hans Isak Eliasson (1844-1905), arbetare, torpare

Erik Eriksson Spång var född den 27 januari 1752 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig 1776 i Resele sn med Ingeborg Hansdotter. Hon var född den 24 december 1756 i Sörtannflo, Resele sn. Erik var bonde i Tängsta nr 4, Resele sn. Den 30 mars 1790 blev han antagen som reservbåtsman på rote nr 104 i Resele sn under namnet Spång. I mönsterrullan för år 1790 står antecknat att "Ingen säker underrättelse fått varest han vistas". Ingeborg dog den 8 april 1791 enligt bouppteckningen i Tängsta av bråd död.

Barn:
Erik Eriksson, född 1777 i Tängsta, Resele sn (hfl). Han gifte sig 31 mars 1811 i Resele sn med Anna Nilsdotter. Hon var född den 7 juni 1783 i Bodvill, Resele sn. Erik var bonde och nämndeman i Tängsta nr 4, Resele sn (8 4/5 seland). Anna dog av lungsot i Tängsta den 6 juli 1843. Erik dog i Tängsta den 22 januari 1854.

Hans Eriksson, född den 2 september 1779 i Tängsta, Resele sn.

Greta Eriksdotter, född den 1 maj 1781 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 13 oktober 1805 i Resele sn med Per Eriksson. Han var född den 19 juli 1777 i Lidgatu, Ådals-Liden sn. Per var bonde i Lidgatu, Ådals-Liden sn. Greta dog i Lidgatu den 4 maj 1839 av lungsot. Per dog av ålderdom den 12 november 1861 i samma by.

Kajsa Eriksdotter, född den 4 november 1784 i Tängsta, Resele sn.

Magdalena Eriksdotter, född den 6 februari 1786 i Tängsta, Resele sn.

Olof Eriksson
, döptes den 30 maj 1790 i Tängsta, Resele sn.


Erik Eriksson var född 1777 i Tängsta, Resele sn (hfl). Han gifte sig 31 mars 1811 i Resele sn med Anna Nilsdotter. Hon var född den 7 juni 1783 i Bodvill, Resele sn. Erik var bonde och nämndeman i Tängsta nr 4, Resele sn (8 4/5 seland). Anna dog av lungsot i Tängsta den 6 juli 1843. Erik dog i Tängsta den 22 januari 1854.

Barn:

Brita Greta, född den 28 juli 1813 i Tängsta, Resele sn.

Erik, född den 11 april 1816 i Tängsta, Resele sn.

Nils Eriksson Tenglander, född den 21 april 1819 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 25 oktober 1844 i Resele sn med Sara Kajsa Persdotter. Hon var född den 22 juni 1822 i Tängsta, Resele sn. Nils var bonde i Tängsta nr 4, Resele sn (8 4/5 seland). Sara Kajsa dog den 8 maj 1887 i Tängsta. Nils dog den 22 januari 1888 i Tängsta.

Hans Peter, född den 21 juni 1821 i Tängsta, Resele sn.


Per Eriksson var född den 15 september 1790 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 13 april 1817 i Resele sn med Helena Eriksdotter. Hon var född den 19 september 1785 i Gåsnäs, Resele sn. Per var bonde i Tängsta nr 6, Resele sn (4 4/5 seland). Helena dog den 9 juli 1854 i Tängsta. Per dog den 6 november 1860 i Tängsta av ålderdomsbräcklighet.

Barn:

Anna Stina Persdotter, född den 23 oktober 1818 i Tängsta, Resele sn, död där den 6 september 1819-09-06 av kikhosta.

Anna Helena Persdotter, född den 11 november 1819 i Tängsta, Resele sn.

Stina Greta Persdotter, född den 17 mars 1822 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 28 oktober 1847 i Resele sn med Erik Peter Hansson Östin. Han var född den 11 januari 1817 i Österrå, Resele sn. Erik Peter var bonde i Tängsta nr 6, Resele sn (4 4/5 seland). Han dog den 12 november 1861 i Tängsta av reumatisk feber. Stina Greta dog den 9 december 1894 i Tängsta, Resele sn.

Barbro Katarina Persdotter, född den 13 augusti 1824 i Tängsta, Resele sn.

Brita Erika Persdotter, född den 4 augusti 1827 i Tängsta, Resele sn, död där den 7 februari 1847 av enteritis.


Anders Jakobsson var född den 23 juli 1763 i Mo, Helgum sn som son till Jakob Andersson och hans hustru Sara Persdotter. Han gifte sig den 5 november 1797 i Resele sn med Sara Lena Abrahamsdotter. Hon var född den 6 oktober 1778 i Tängsta, Resele sn. Anders var bonde i Tängsta nr 7, Resele sn. Han dog den 29 november 1841 i Tängsta av åldersbräcklighet. Sara Lena dog i Tängsta av ålderdomsbräcklighet den 28 juni 1857.

Barn:

Jakob Andersson Tenglund, född den 3 februari 1799 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 25 mars 1832 i Resele sn med Anna Brita Nilsdotter. Hon var född den 9 april 1804 i Tängsta, Resele sn. Jakob var torpare i Tängsta, Resele sn. Anna Brita dog i Tängsta den 2 februari 1869. Jakob dog den 16 mars 1874 i Tängsta.

Sara Helena Andersdotter, född den 8 oktober 1802 i Tängsta, Resele sn.

Abraham Andersson Tenglund, född den 28 februari 1811 i Tängsta, Resele sn.

Stina Greta Andersdotter, född den 19 februari 1815 i Tängsta, Resele sn.


Erik Jonsson var född den 13 oktober 1853 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 4 maj 1883 i Resele sn med Stina Katarina Olofsdotter. Hon var född 1842. Erik var torpare i Tängsta nr 5, Resele sn. Stina Katarina dog 1929. Erik flyttade 1930 till Ålderdomshemmet, Resele sn. Han dog 1932.

Stina Katarina oäkta son:

Olof Peter var född den 8 mars 1863 i Tängsta, Resele sn.

Barn i äktenskapet:

Margareta Karolina, född den 19 oktober 1884 i Tängsta, Resele sn.

Jonas Valfrid, född den 9 november 1886 i Tängsta, Resele sn.


Jonas Peter Lidgren var född den 18 maj 1872 i Grundtjärn, Anundsjö sn. Han gifte sig den 29 april 1902 i Resele sn med Brita Karolina Näslund. Hon var född den 7 april 1882 i Tängsta, Resele sn som dotter till skräddaren Henrik Jakob Andersson Näslund (f. 1849) och hans hustru Barbro Erika Edlund (f. 1855). Jonas Peter var först arbetare i Österrå, Resele sn. 1903 flyttade familjen till Tängsta, Resele sn, där han blev torpare. Mellan 1905 och 1909 var Jonas Peter i Norra Amerika. 1910 flyttade familjen till Toresund sn. Familjen flyttade 1922 tillbaka till Tängsta, Resele sn, där Jonas Peter var jordbrukare. Jonas Peter dog 1928 i Tängsta. Änkan Brita Karolina flyttade 1931 till Myre, Resele sn.

Barn:

Anna Erika Lidgren, född den 7 april 1903 i Österrå, Resele sn. Hon gifte sig 1926 med Nils Ejnar Vilhelm Marinder. Han var född den 26 maj 1895 i Vesene sn, Älvsborgs län. Nils dog den 24 januari 1977 i Ludvika (SDB2). Anna dog 2000.

Karl Arnold Lidgren, född den 2 augusti 1904 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 31 december 1951 med Greta Elna. Hon var född den 28 november 1920 i Horred, Älvsborgs län. Greta Elna dog den 14 juli 1985 i Huddinge sn (SDB2). Karl Arnold dog den 7 september 1987 i Huddinge sn (SDB2).

Linnéa Eleonora Lidgren, född den 4 juli 1909 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 21 december 1930 med Johan Eriksson. Han var född den 21 januari 1901 i Hedemora sn. Linnéa Eleonora dog den 8 april 1981 i Ludvika sn (SDB2). Johan dog den 7 april 1989 i Ludvika sn (SDB2).


Oskar Lindbäck var född den 23 april 1860 i Hermansjö, Resele sn. Han gifte sig den 11 november 1887 i Resele sn med Margareta Andrietta Vestermark. Hon var född den 1 mars 1869 i Fängsjö, Ådals-Liden sn. Oskar var först arbetare, sedan torpare i Tängsta, Resele sn. Margareta Andrietta dog den 1 augusti 1901 i Tängsta av bukhinneinflammation och akut mag- och tarmkatarr. Oskar dog 1924 i Tängsta.

Barn:

Karolina Elisabet Lindbäck, född den 8 februari 1888 i Tängsta, Resele sn, död där den 31 mars 1888.

Alma Margareta Lindbäck, född den 26 januari 1889 i Tängsta, Resele sn. Hon flyttade till Ramsele sn 1912.

Per Alfred Lindbäck, född den 22 maj 1890 i Tängsta, Resele sn, död där den 15 augusti 1904 av difteri.

Klara Karolina Lindbäck, född den 21 januari 1892 i Tängsta, Resele sn. Hon flyttade till Ramsele sn 1919.

Hans Bernhard Lindbäck, född den 18 april 1893 i Tängsta, Resele sn.

Oskar Alexander Lindbäck, född den 20 mars 1895 i Tängsta, Resele sn. Han utreste från Trondheim 1922 med destination Kanada.

Jenny Elisabet Lindbäck, född den 19 november 1896 i Tängsta, Resele sn. Hon flyttade 1920 till Ström sn.

Helga Katarina Lindbäck, född den 26 maj 1898 i Tängsta, Resele sn. Hon flyttade till Ramsele sn 1905.

Nils Villiam Lindbäck, född den 14 januari 1900 i Tängsta, Resele sn. Han antecknades 1924 som obefintlig. Dock visar utresehandlingar från Trondheim att han avreste 1922 med destination USA.


Per Larsson Lindbäck var född 1822 i Björna sn. Han gifte sig den 7 december 1845 i Junsele sn med Märta Helena Persdotter. Hon var född den 19 mars 1819 i Pullsjö, Anundsjö sn som dotter till lappmannen Per Svensson och hans hustru Kristina Jonsdotter. De var först bosatta i Björnbäck, Anundsjö sn, där Per var skriven som dräng, inhyses och torpare. 1854 flyttade familjen till Hermansjö, Resele sn, där han blev torpare. Omkring 1860 flyttade de vidare till Tängsta, Resele sn. Per skrevs som torpare, inhyses och arbetare där. Märta Helena dog av lungsot i Tängsta den 14 mars 1864. Per gifte om sig den 9 oktober 1864 i Resele sn med Stina Lisa Matsdotter. Hon var född 1833 i Nätra sn. Per dog den 18 juli 1899 i Tängsta. Stina Lisa flyttade 1912 till Fattiggården, Resele sn.

Barn i första äktenskapet:

Anna Kristina Lindbäck, född den 24 mars 1846 i Björnbäck, Anundsjö sn.

Marta Katarina Lindbäck, född den 17 april 1848 i Grundtjärn, Anundsjö sn, död 1848.

Per Lindbäck, född den 30 mars 1849 i Björnbäck, Anundsjö sn.

Karolina Johanna Lindbäck, född den 14 oktober 1851 i Björnbäck, Anundsjö sn, död 1852.

Karolina Johanna Lindbäck, född den 27 september 1853 i Björnbäck, Anundsjö sn.

Greta Maria Petronella Lindbäck, född den 10 oktober 1855 i Hermansjö, Resele sn, död där den 18 januari 1856.

Dorotea Andrietta Lindbäck, född den 17 februari 1858 i Hermansjö, Resele sn.

Oskar Lindbäck, född den 23 april 1860 i Hermansjö, Resele sn. Han gifte sig den 11 november 1887 i Resele sn med Margareta Andrietta Vestermark. Hon var född den 1 mars 1869 i Fängsjö, Ådals-Liden sn. Oskar var först arbetare, sedan torpare i Tängsta, Resele sn. Margareta Andrietta dog den 1 augusti 1901 i Tängsta av bukhinneinflammation och akut mag- och tarmkatarr. Oskar dog 1924 i Tängsta.

Barn i andra äktenskapet:

Anna Petronella Lindbäck, född den 29 oktober 1865 i Tängsta, Resele sn.

Kristina Matilda Lindbäck, född den 22 oktober 1868 i Tängsta, Resele sn.

Margareta Maria Lindbäck, född den 25 februari 1872 i Tängsta, Resele sn.

Nils Erik Lindbäck, född den 19 juni 1874 i Tängsta, Resele sn.


Nils Abraham Modin var född den 26 maj 1841 i Mo, Helgum sn. Han gifte sig den 14 april 1863 i Resele sn med Sara Karolina Tänglund. Hon var född den 3 september 1837 i Tängsta, Resele sn. Nils Abraham var torpare i Tängsta, Resele sn. Han dog den 2 juli 1881 då han drunknade i Edsforsen. Han återfanns senare i älven vid Torsåker, där han också begravdes. Sara Karolina dog den 18 juli 1898 i Tängsta av slag.

Barn:

Jakob Abraham Modin, född den 18 maj 1867 i Tängsta, Resele sn. Han emigrerade till Nordamerika 1893. Han åkte med skeppet Juno från Trondheim med destinationen Winnipeg, Manitoba, Kanada.

Brita Katarina Modin, född den 12 oktober 1877 i Tängsta, Resele sn. Hon flyttade till Helgum sn 1900.


Anders Peter Mähler var född den 16 april 1851 i Norrtannflo, Resele sn. Han gifte sig den 13 maj 1881 i Resele sn med Lisa Erika Bergqvist. Hon var född den 13 januari 1861 i Norrtannflo, Resele sn. Anders Peter var först arbetare i Norrtannflo, Resele sn. 1883 flyttade familjen till Tängsta, Resele sn, där han var torpare. Därefter flyttade de 1911 till Mo nr 1, Resele sn (4 7/32 seland), där Anders Peter var arrendator. Makarna lever i Mo 1912. 

Barn:

Karl August Mähler, född den 24 juli 1881 i Norrtannflo, Resele sn.

Olof Peter Mähler, född den 29 december 1883 i Tängsta, Resele sn.

Nils Oskar Mähler, född den 25 mars 1886 i Tängsta, Resele sn.

Anna Henrietta Mähler, född den 9 augusti 1888 i Tängsta, Resele sn.

Johannes Mähler, född den 11 augusti 1890 i Tängsta, Resele sn.

Daniel Leonard Mähler, född den 10 december 1892 i Tängsta, Resele sn.

Erik Georg Mähler, född den 16 december 1894 i Tängsta, Resele sn.

Emma Viktoria Mähler, född den 28 november 1895 i Tängsta, Resele sn.

Viktor Emanuel Mähler, född den 5 december 1897 i Tängsta, Resele sn.

Johan Agner Mähler, född den 2 september 1899 i Tängsta, Resele sn.

Frans Elis Mähler, född den 28 december 1901 i Tängsta, Resele sn.

Bror Helmer Mähler, född den 11 maj 1905 i Tängsta, Resele sn.


Olof Nilsson döptes den 18 april 1716 i Rå, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 7 november 1742 i Resele sn med Abluna Danielsdotter. Hon döptes den 26 mars 1721 i Tängsta, Resele sn. Olof var bonde i Tängsta, Resele sn. Han dog 1770 (ej upptagen i dödboken). Abluna dog den 27 februari 1772 i Tängsta av svullnad i halsen.

Barn:

Sara Olofsdotter, döptes den 18 september 1743 i Tängsta, Resele sn.

Daniel Olofsson, döptes den 26 juni 1745 i Tängsta, Resele sn, död där 1748 (begravdes den 29 september 1748).

Margareta Olofsdotter, född den 4 oktober 1749 i Tängsta, Resele sn.

Anders Olofsson, född den 31 mars 1751 i Tängsta, Resele sn.

Olof Olofsson, född den 28 september 1754 i Tängsta, Resele sn.

Karin Olofsdotter, född den 28 september 1754 i Tängsta, Resele sn, död där 1754 (begravdes den 22 december 1754).


Erik Olofsson var född 1801. Han gifte sig den 27 december 1846 i Resele sn med Kajsa Brita Eriksdotter. Hon var född den 31 augusti 1812 i Västanbäck, Ådals-Liden sn. Erik var torpare och inhyses i Tängsta, Resele sn. Erik dog i Tängsta den 26 juli 1891. Kajsa Brita dog den 17 januari 1899 i Tängsta.

Kajsa Britas oäkta son tillsammans med Josef Josefsson Westin:

Josef Peter Josefsson Westin, född den 29 februari 1836 i Västanbäck, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 9 april 1865 i Ådals-Liden sn med Greta Botilda Persdotter. Hon var född den 18 augusti 1841 i Lidgatu, Ådals-Liden sn. Josef Peter var skräddare och torpare i Näsåker, Ådals-Liden sn. Greta Botilda dog av lungsot i Näsåker den 27 januari 1866. Josef Peter gifte om sig den 10 november 1867 i Ådals-Liden sn med Sara Karolina Severinsdotter. Hon var född den 13 augusti 1843 i Sorte, Resele sn. Sara Karolina dog den 8 september 1874 i Näsåker. Hon dog i barnsäng efter ett missfall, föregånget av blodgång. Josef Peter gifte om sig en tredje gång den 26 mars 1876 i Ådals-Liden sn med Anna Greta Nilsdotter. Hon var född 1846 i Sidensjö sn. Anna Greta dog i Näsåker den 11 januari 1902. Josef Peter dog den 12 augusti 1919 i Näsåker av ålderdomssvaghet.


Elias Persson var född den 26 oktober 1811 i Omnäs, Resele sn. Han gifte sig den 6 november 1836 i Resele sn med Maria Margareta Olofsdotter. Hon var född den 4 april 1812 i Tängsta, Resele sn. Elias var först torpare i Omnäs, Resele sn. Därefter blev han torpare i Tängsta, Resele sn. Elias var även verksam som skräddare. Elias dog den 4 april 1870 i Tängsta. Maria Margareta dog den 23 januari 1903 i Tängsta.

Barn:

Katarina Johanna, född den 26 juni 1837 i Omnäs, Resele sn.

Per Erik, född den 5 februari 1839 i Omnäs, Resele sn.

Nils Olof, född den 7 oktober 1841 i Omnäs, Resele sn. 

Hans Isak Eliasson Östlund, född den 29 juni 1844 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 1 december 1872 i Resele sn med Sara Katarina Nilsdotter. Hon var född den 1 juli 1853 i Tängsta, Resele sn. Hans Isak var arbetare och torpare i Tängsta, Resele sn. Han dog den 10 september 1905 i Tängsta av lungsot. Sara Katarina dog 1929.

Henrik Jakob Eliasson Östlund, född den 5 december 1846 i Omnäs, Resele sn.  Han gifte sig den 16 maj 1869 i Resele sn med Stina Brita Borin. Hon var född den 29 januari 1846 i Holme, Resele sn. Henrik Jakob var först arbetare och torpare i Tängsta, Resele sn. Därefter flyttade de till Främmerbodvill, Resele sn, där han skrevs som arbetare och torpare. Stina Brita dog den 24 oktober 1897 i Främmerbodvill. Henrik Jakob gifte om sig 1898 med Sara Erika Hansdotter. Hon var född den 12 juli 1848 i Översel, Resele sn. Henrik Jakob dog 1918. Sara Erika dog 1919.

Anna Magdalena, född den 9 februari 1850 i Omnäs, Resele sn, död där den 24 juni 1868 av lungsot.

Anders August, född den 28 augusti 1852 i Tängsta, Resele sn, död där den 20 februari 1853.

Anders August, född den 8 oktober 1854 i Tängsta, Resele sn.

Oskar, född den 21 maj 1857 i Tängsta, Resele sn.


Erik Persson döptes den 30 november 1746 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 2 oktober 1785 i Resele sn med Anna Persdotter. Hon var född 1748. Erik var bonde i Tängsta nr 6, Resele sn. Anna dog den 13 december 1822 i Tängsta av ålderdom. Erik dog den 29 juni 1825 i Tängsta av tvinsot.

Barn:

Barbro Eriksdotter, född den 8 september 1786 i Tängsta, Resele sn.

Anna Eriksdotter, född den 7 november 1788 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 22 juni 1817 i Resele sn med Hans Persson Omberg. Han var född den 19 juli 1792 i Omnäs, Resele sn. Hans var bonde i Omnäs nr 2, Resele sn (3 3/8 seland) Hans dog den 19 oktober 1833 i Omnäs av inflammatorisk feber. Anna dog den 28 december 1843 i Omnäs av bröstplågor.

Per Eriksson, född den 15 september 1790 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 13 april 1817 i Resele sn med Helena Eriksdotter. Hon var född den 19 september 1785 i Gåsnäs, Resele sn. Per var bonde i Tängsta nr 6, Resele sn (4 4/5 seland). Helena dog den 9 juli 1854 i Tängsta. Per dog den 6 november 1860 i Tängsta av ålderdomsbräcklighet.


Nils Persson var född den 14 juni 1775 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 25 oktober 1801 i Resele sn med Brita Persdotter. Hon var född den 19 oktober 1771 i Resele sn. Nils var bonde i Tängsta nr 1, Resele sn. Han dog av rödsot den 8 november 1810 i Tängsta. Brita gifte om sig den 24 november 1818 i Resele sn med Per Persson. Han var född 1778. Per var bonde i Tängsta nr 1. Brita dog den 7 augusti 1846 i Tängsta. Per dog den 25 februari 1861 i Tängsta av ålderdomsbräcklighet.

Barn:

Barbro Katarina, född den 19 juni 1802 i Tängsta, Resele sn.

Anna Brita Nilsdotter, född den 9 april 1804 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 25 mars 1832 i Resele sn med Jakob Andersson Tenglund. Han var född den 3 februari 1799 i Tängsta, Resele sn. Jakob var torpare i Tängsta, Resele sn. Anna Brita dog i Tängsta den 2 februari 1869. Jakob dog den 16 mars 1874 i Tängsta.

Britas oäkta dotter

Stina Greta, född den 12 juni 1815 i Tängsta, Resele sn.


Petrus Rolén var född den 13 februari 1862 i Höven, Resele sn. Han var gift den 26 oktober 1883 i Resele sn med Sara Greta Persdotter. Hon var född den 3 april 1862 i Tängsta, Resele sn. Petrus var torpare i Tängsta, Resele sn. Sara Greta dog den 30 augusti 1890 i Tängsta. Petrus gifte om sig den 9 oktober 1891 i Resele sn med Sara Maria Rotmark. Hon var född den 19 december 1869 i Tängsta, Resele sn. Sara Maria dog den 31 oktober 1912 i Tängsta, Resele sn. Petrus dog i Tängsta 1929.

Barn i första äktenskapet:

Kristina Henrietta Rolén, född den 10 november 1884 i Tängsta, Resele sn.

Per Albin Rolén, född den 9 maj 1888 i Tängsta, Resele sn.

Jenny Margareta Rolén, född den 6 mars 1890 i Tängsta, Resele sn, död där den 11 mars 1891.

Barn i andra äktenskapet:

Johannes Rolén, född den 23 november 1891 i Tängsta, Resele sn.

Karl Ludvig Rolén, född den 20 januari 1893 i Tängsta, Resele sn. 

Frida Magdalena Rolén, född den 17 september 1894 i Tängsta, Resele sn, död där den 25 april 1916 av lungsot. 

Nils Emil Rolén, född den 11 juli 1896 i Tängsta, Resele sn.

Henrik Edvard Rolén, född den 23 oktober 1897 i Tängsta, Resele sn.

Gustaf Emanuel Rolén, född den 18 december 1899 i Tängsta, Resele sn, död där den 17 mars 1901. 

Jenny Margareta Rolén, född den 31 augusti 1901 i Tängsta, Resele sn.

Torhild Rolén, född den 10 september 1903 i Tängsta, Resele sn.

Alfa Rolén, född den 17 december 1906 i Tängsta, Resele sn.

Elva Matilda Rohlén, född den 22 februari 1908 i Tängsta, Resele sn.

Svea Maria Rolén, född den 3 mars 1910 i Tängsta, Resele sn, död där den 3 februari 1913. 

Lisa Irene Rolén, född den 1 april 1912 i Tängsta, Resele sn, död där den 7 april 1912 av för tidig födsel.


Karl Rothmark var född 1823. Han gifte sig den 19 september 1847 i Härnösand med Ingeborg Tängström. Hon var född 1816. Karl var sockensnickare i Tängsta, Resele sn. Ingeborg dog den 25 februari 1863 i Tängsta. Karl gifte om sig den 12 april 1865 i Resele sn med Anna Magdalena Nilsdotter. Hon var född den 22 maj 1835 i Vignäs, Resele sn. Karl dog den 22 december 1875 i Tängsta. Anna Magdalena dog den 6 december 1915 i Tängsta av lungblödning.

Barn i första äktenskapet:

Karl Viktor Rothmark, född den 19 november 1847 i Tängsta, Resele sn, död där den 21 januari 1848 av förkylning.

Katarina Charlotta Rothmark, född den 11 januari 1849 i Tängsta, Resele sn.

Ida Albertina Rothmark, född den 29 januari 1857 i Tängsta, Resele sn.

Barn i andra äktenskapet:

Anna Karolina Rothmark, född den 21 december 1865 i Tängsta, Resele sn.

Karl Viktor Rothmark, född den 14 april 1867 i Tängsta, Resele sn. Han emigrerade till USA 1892. Utresan skedde via Trondheim med skeppet Juno och destination var Mora, Minnesota. Karl Viktor anlände till hamnen Ellis Island i New York den 13 augusti 1892 med skeppet City of New York som avrest från Liverpool.

Erik Johan Rothmark, född den 13 maj 1868 i Tängsta, Resele sn. Han emigrerade till Amerika 1893. Utresan skedde via Trondheim med skeppet Dominion och destination var Quebec.

Sara Maria Rotmark, född den 19 december 1869 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 9 oktober 1891 i Resele sn med Petrus Rolén. Han var född den 13 februari 1862 i Höven, Resele sn. Han var gift första gången den 26 oktober 1883 i Resele sn med Sara Greta Persdotter. Hon var född den 3 april 1862 i Tängsta, Resele sn. Petrus var torpare i Tängsta, Resele sn. Sara Greta dog den 30 augusti 1890 i Tängsta. Sara Maria dog den 31 oktober 1912 i Tängsta, Resele sn. Petrus dog i Tängsta 1929.

Gustava Rothmark, född den 20 maj 1871 i Tängsta, Resele sn.

Gustaf Rothmark, född den 9 januari 1873 i Tängsta, Resele sn.

Petrus Konrad Rothmark, född den 31 oktober 1874 i Tängsta, Resele sn, död där den 29 november 1874.


Nils Olof Nilsson Strandqvist var född den 5 april 1805 i Strand, Resele sn. Han gifte sig den 25 oktober 1832 i Resele sn med änkan Stina Greta Olofsdotter. Hon döptes den 28 juni 1801 i Tängsta, Resele sn. Stina Greta var först gift den 8 oktober 1824 med Erik Holm (1794-1828) (se vidare). Nils Olof var först bonde i Strand nr 3, Resele sn. Omkring 1834 flyttade familjen till Tängsta nr 2, Resele sn (7 1/5 seland), där han också var bonde. Nils Olof dog i Tängsta den 3 januari 1862. Stina Greta dog den 12 april 1877 i Tängsta av slag.

Barn:

Brita Sofia, född den 19 december 1832 i Strand, Resele sn.

Nils Peter, född den 10 mars 1835 i Tängsta, Resele sn.

Johan Olof, född den 15 juni 1838 i Tängsta, Resele sn.

Anna Erika, född den 11 november 1840 i Tängsta, Resele sn, död där den 25 april 1841.


Erik Johan Strömberg var född den 18 maj 1851 i Holme, Resele sn. Han gifte sig den 13 april 1881 i Resele sn med Inga Kristina Olofsdotter. Hon var född den 26 februari 1857 i Rå, Ådals-Liden sn. Familjen var först bosatt i Boteå sn. 1885 flyttade familjen till Omnäs, Resele sn, där Erik Johan blev arbetare och torpare. År 1899 flyttade de till Tängsta, Resele sn, där Erik Johan var torpare. Han dog den 9 december 1930 i Tängsta.

Barn:

Dorotea Kristina Strömberg, född 1882 i Boteå sn, död 1894.

Johan Albert Strömberg, född den 7 januari 1885 i Omnäs, Resele sn. 

Tyko Strömberg, född den 15 februari 1887 i Omnäs, Resele sn. Tyko åkte 1908 från Trondheim med skeppet Tasso och destination var Rawlins, Wyoming. Han hade inte tagit ut flyttningsattest från Resele och uppfördes därför bland obefintliga personer. Tyko återfinns i census 1920 i Lincoln county, Wyoming. Tyko dog den 28 september 1930 i Tängsta, Resele sn. Han är då skriven som arbetare och ogift.

Olof Frans Strömberg, född den 20 mars 1890 i Omnäs, Resele sn, död där 1894.

Oskar Strömberg, född den 13 maj 1892 i Omnäs, Resele sn. Oskar åkte 1910 från Trondheim med skeppet Tasso och destination Rawlins, Wyoming. Han återvände dock senare till Tängsta, Resele sn, där han var skogsarbetare. Han dog ogift den 4 maj 1917 i Tängsta av blodförgiftning.

Anna Strömberg, född den 11 februari 1895 i Omnäs, Resele sn, död där den 24 maj 1896 av lunginflammation.

Karl Strömberg, född den 9 juni 1898 i Omnäs, Resele sn. Han åkte 1915 från Trondheim med destination Evanston, Wyoming. Han anlände till Ellis Island med skeppet Tuscania den 23 augusti. Skeppet hade avrest från Liverpool nio dagar tidigare. Enligt inresehandlingarna ämnade han åka till sin broder Tyko i Evanston.


Johan Peter Sundin var född den 1 april 1869 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 6 november 1890 i Resele sn med Hilma Helena Mähler. Hon var född den 14 juli 1867 i Höven, Resele sn. Johan Peter skrevs som torpareson i Tängsta, Resele sn. Han emigrerade till Nordamerika 1892. Året därefter åkte hustrun och barnet.

Barn:

Johannes Sundin, född den 25 januari 1891 i Tängsta, Resele sn.


Nils Eriksson Tenglander var född den 21 april 1819 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 25 oktober 1844 i Resele sn med Sara Kajsa Persdotter. Hon var född den 22 juni 1822 i Tängsta, Resele sn. Nils var bonde i Tängsta nr 4, Resele sn (8 4/5 seland). Sara Kajsa dog den 8 maj 1887 i Tängsta. Nils dog den 22 januari 1888 i Tängsta.

Barn:

Anna Karolina, född den 12 september 1845 i Tängsta, Resele sn. Hon flyttade till Multrå sn 1867.

Per Erik, född den 5 april 1849 i Tängsta, Resele sn.

Nils Magnus, född den 16 december 1854 i Tängsta, Resele sn.


Jakob Andersson Tenglund var född den 3 februari 1799 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 25 mars 1832 i Resele sn med Anna Brita Nilsdotter. Hon var född den 9 april 1804 i Tängsta, Resele sn. Jakob var torpare i Tängsta, Resele sn. Anna Brita dog i Tängsta den 2 februari 1869. Jakob dog den 16 mars 1874 i Tängsta.

Barn:

Sara Karolina Tänglund, född den 3 september 1837 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 14 april 1863 i Resele sn med Nils Abraham Modin. Han var född den 26 maj 1841 i Mo, Helgum sn. Nils Abraham var torpare i Tängsta, Resele sn. Han dog den 2 juli 1881 då han drunknade i Edsforsen. Han återfanns senare i älven vid Torsåker, där han också begravdes. Sara Karolina dog den 18 juli 1898 i Tängsta av slag.


Johan Davidsson Stjerna Tengström var född den 29 december 1855 i Lidgatu, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 26 mars 1882 i Resele sn med Anna Stina Gustafsdotter. Hon var född den 27 januari 1850 i Rösta, Resele sn. Johan var kronobåtsman nr 110 i Tängsta, Resele sn. Han blev antagen den 1 september 1877 och fick avsked den 7 januari 1898. Därefter blev Johan arrendator på hemman nr 2 i Tängsta (3 3/5 seland). Mellan 1905 och 1907 är han arrendator i Omnäs, Resele sn. Därefter bor de åter i Tängsta. Johan dog den 6 maj 1917 i Tängsta av kräfta.

Barn:

Johan August, född den 26 maj 1882 i Tängsta, Resele sn. Han flyttade till Junsele sn 1908.

Anna Brita, född den 31 maj 1884 i Tängsta, Resele sn.

Per Agaton, född den 16 juni 1887 i Tängsta, Resele sn, död där den 24 oktober 1887.

Nils Gustaf, född den 30 januari 1889 i Tängsta, Resele sn.

Johanna Erika, född den 29 mars 1891 i Tängsta, Resele sn.


Erik Peter Thunström var född den 11 januari 1832 i Sundsvall. Han gifte sig den 1 augusti 1900 med Anna Katarina Persdotter. Hon var född den 17 januari 1842 i Mo, Resele sn. Anna Katarina var piga huvudsakligen i Tängsta, Resele sn. Erik Peter skrevs som klockgjutaregesäll i Tängsta. Han dog av kräfta den 12 augusti 1903 i Tängsta. Anna Katarina flyttade 1908 till Överluleå sn. Hon återkommer dock till Tängsta en månad senare. Hon skrevs därefter bland fattighjonen. Hon dog av slag den 23 januari 1913 i Tängsta.

Oäkta barn:

Erik Isak, född den 3 februari 1862 i Tängsta, Resele sn.

Anna Kristina, född den 19 augusti 1866 i Tängsta, Resele sn.

Jonas Valfrid, född den 28 september 1870 i Tängsta, Resele sn.

Erika Karolina Tängblom, född den 9 mars 1873 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 8 september 1893 i Ådals-Liden sn med Nils Erik Hansén. Han var född den 12 februari 1864 i Sörtannflo, Resele sn. Nils Erik var torpare och handlare i Forsås, Ådals-Liden sn. Han dog den 21 juni 1894 i Forsås då han drunknade under badning i Ångermanälven. Erika Karolina flyttade 1896 till Vännäs sn. Hon gifte om sig 1896 med August Herman Johansson. Han var född den 28 september 1867 i Avaliden, Norsjö sn. Familjen inflyttade 1903 från Överluleå sn till Tängsta, Resele sn. 1904 flyttade de tillbaka till Överluleå sn.

Tekla Elisabet, född den 23 juni 1876 i Tängsta, Resele sn.

Per Magnus, född den 20 december 1878 i Tängsta, Resele sn, död där den 3 april 1879. Han föddes och döptes på Härnösands lasarett.


Per Erik Tängdén var född den 8 maj 1865 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 12 maj 1893 i Resele sn med Kristina Granlund. Hon var född den 17 februari 1867 i Västerrå, Resele sn. Per Erik var först arbetare i Tängsta, Resele sn. 1894 flyttade familjen till Vignäs, Resele sn, där han är skriven som arrendator. År 1903 flyttade de tillbaka till Tängsta, Resele sn, där han först var arrendator och sedan torpare. Kristina dog den 4 april 1909 i Tängsta av lungsot. Per Erik gifte om sig 1911 med Hulda Kristina Eriksson. Hon var född den 19 maj 1887 i Krånge, Ådals-Liden sn. Makarna lever 1930 i Tängsta. Åtta barn föddes i respektive äktenskap.

Kristina's oäkta dotter

Anna Kristina, född den 29 juni 1889 i Västerrå, Resele sn.

Barn i första äktenskapet:

Johan Peter Tängdén, född den 23 juli 1893 i Tängsta, Resele sn, död där den 23 april 1894.

Petrus Vilhelm Tängdén, född den 1 december 1894 i Vignäs, Resele sn, död där 14 februari 1897.

Sally Margareta Tängdén, född den 17 januari 1898 i Vignäs, Resele sn, död där den 27 november 1900 av äggvita.

Tekla Vilhemina Tängdén, född den 12 juni 1900 i Vignäs, Resele sn. Hon dog den 18 maj 1987 i Graninge sn (SDB2).


Erik Johan Tängnander var född den 14 februari 1847 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 7 oktober 1874 i Resele sn med Margareta Erika Nordin. Hon var född den 24 mars 1853 i Omsjö, Ådals-Liden sn. Erik Johan var bonde i Tängsta nr 5, Resele sn (4 2/5 seland). I de flesta husförhörslängder skrevs Erik Johan som Tegnander. I sista längden är han skriven som Tängnander. Erik Johan dog 1930 i Tängsta. Margareta Erika lever 1932.

Barn:

Erik Andreas, född den 24 mars 1875 i Tängsta, Resele sn.

Hans Johan, född den 7 augusti 1876 i Tängsta, Resele sn.

Margareta Helena, född den 5 april 1878 i Tängsta, Resele sn

Petrus Vilhelm, född den 2 juni 1879 i Tängsta, Resele sn.

Olof Viktor, född den 7 juli 1881 i Tängsta, Resele sn.

Kristina Erika, född den 22 februari 1883 i Tängsta, Resele sn.

Brita Andrietta, född den 15 november 1884 i Tängsta, Resele sn, död där den 10 februari 1893 av difteri.

Anna Karolina, född den 15 januari 1887 i Tängsta, Resele sn, död där den 8 februari 1893 av difteri.

Märta Johanna, född den 13 april 1888 i Tängsta, Resele sn, död där den 15 januari 1893 av difteri.

Nils August, född den 9 augusti 1890 i Tängsta, Resele sn, död där den 28 februari 1893 av difteri.

Ida Viktoria, född den 28 september 1892 i Tängsta, Resele sn, död där den 7 februari 1893 av difteri.

Nils Leonard, född den 23 december 1893 i Tängsta, Resele sn, död där den 16 mars 1894.

Karl Hjalmar, född den 16 december 1897 i Tängsta, Resele sn.


Hans Erik Vestermark, född den 9 mars 1872 i Fängsjö, Ådals-Liden sn. Han gifte sig 1898 med Kristina Matilda Lindbäck. Hon var född den 22 oktober 1868 i Tängsta, Resele sn. Hans Erik var först arbetare i Tängsta, Resele sn. År 1902 flyttade familjen till Gagnet, Helgum sn, där han blev torpare. Makarna lever 1920 i Gagnet. De fick sex barn tillsammans.

Kristina Matildas barn före äktenskapet:

Per Hjalmar Vestermark, född den 15 december 1895 i Tängsta, Resele sn. Enligt födelseboken var Per Hjalmar son till arbetaren Vilhelm Holm från Pörtom, Vasa län, Finland. Per Hjalmar dog den 25 april 1985 i Lycksele (SDB2).

Makarnas gemensamma barn:

Dagmar Katarina Vestermark, född den 24 november 1898 i Tängsta, Resele sn. Hon dog den 14 september 1989 i Långsele sn (SDB2).

Lilly Elisabet Vestermark, född den 31 mars 1901 i Tängsta, Resele sn.

Erik Yngve Vestermark, född den 23 januari 1903 i Gagnet, Helgum sn.

Torhild Margareta Vestermark, född den 16 januari 1905 i Gagnet, Helgum sn. Hon dog den 31 juli 1994 i Gudmundrå sn (SDB2).

Gerda Kristina Westermark, född den 23 april 1908 i Gagnet, Helgum sn. Hon dog den 29 februari 1988 i Stockholm (SDB2).


Nils Olof Olofsson Vikner var född den 27 augusti 1839 i Fagertjäl, Sidensjö sn som son till torparen Olof Eskilsson och hans hustru Kajsa Lisa Samuelsdotter. Enligt födelseboken i Sidensjö sn är han döpt till enbart Nils, men i husförhörslängderna i Resele sn är han hela tiden skriven som Nils Olof. Han gifte sig den 17 november 1865 i Resele sn med Maria Bergman. Hon var född den 20 juli 1843 i Österrå, Resele sn som dotter till torparen Karl Gustaf Samuel Bergman och hans hustru Anna Dorotea Henriksdotter. Nils Olof var torpare i Tängsta, Resele sn. Makarna lever i Tängsta 1912.

Barn:

Olof Viktor, född den 8 april 1867 i Tängsta, Resele sn.

Anna Karolina, född den 26 mars 1870 i Tängsta, Resele sn, död där den 21 februari 1883.

Nils Gustaf Vikner, född den 19 januari 1873 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 25 mars 1897 i Ådals-Liden sn med Botilda Kristina Persdotter. Hon var född den 24 december 1871 i Söderfors, Ådals-Liden sn. Nils Gustaf var först dräng i Lidgatu, Ådals-Liden sn. Dock flyttade de redan 1897 till Holme nr 4, Resele sn (6 1/4 seland), där han var arrendator. Nils Gustaf dog den 31 mars 1930 i Holme. Makarna fick 10 barn tillsammans.

Samuel Vikner, född den 24 april 1875 i Tängsta, Resele sn.

Emma Kristina, född den 23 juli 1877 i Tängsta, Resele sn.

Per Erik, född den 28 december 1879 i Tängsta, Resele sn.

Margareta Maria, född den 17 december 1882 i Tängsta, Resele sn.


Hans Isak Eliasson Östlund var född den 29 juni 1844 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 1 december 1872 i Resele sn med Sara Katarina Nilsdotter. Hon var född den 1 juli 1853 i Tängsta, Resele sn. Hans Isak var arbetare och torpare i Tängsta, Resele sn. Han dog den 10 september 1905 i Tängsta av lungsot. Sara Katarina dog 1929.

Barn:

Margareta Karolina Östlund, född den 30 januari 1873 i Tängsta, Resele sn.

Sara Johanna Östlund, född den 19 juli 1874 i Tängsta, Resele sn.

Kristina Regina Östlund, född den 19 november 1875 i Tängsta, Resele sn. Hon flyttade till Jukkasjärvi sn 1922.

Nils Andreas Östlund, född den 27 december 1877 i Tängsta, Resele sn, död där den 7 mars 1881.

Isak Östlund, född den 31 mars 1880 i Tängsta, Resele sn. Han flyttade 1901 till Gällivare sn.

Per August Östlund, född den 6 november 1881 i Tängsta, Resele sn. Per August var skomakare i Tängsta, Resele sn. Han dog i Tängsta den 19 maj 1903 av lungsot.

Hans Jonas Östlund, född den 22 april 1883 i Tängsta, Resele sn.

Fredrik Adolf Östlund, född den 25 augusti 1884 i Tängsta, Resele sn.

Johannes Emanuel Östlund, född den 7 december 1886 i Tängsta, Resele sn.

Ida Andrietta Östlund, född den 16 juli 1888 i Tängsta, Resele sn.

Nils Andreas Östlund, född den 1 juni 1891 i Tängsta, Resele sn.

Johan Einar Östlund, född den 21 maj 1893 i Tängsta, Resele sn, död där den 19 juli 1894.

Alma Elisabet Östlund, född den 17 december 1895 i Tängsta, Resele sn, död där den 15 augusti 1897.

Gerda Eugenia Östlund, född den 7 december 1901 i Tängsta, Resele sn. Hon flyttade 1921 till Stockholm (Klara). Hon dog den 23 december 1986 (SDB2).


Erik Isak Östin var född den 10 januari 1855 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 27 oktober 1884 i Resele sn med Katarina Helena Vestermark. Hon var född den 21 mars 1862 i Fängsjö, Ådals-Liden sn. Erik Isak var torpare i Tängsta, Resele sn. Katarina Helena dog den 6 februari 1915 i Tängsta av meningitis. Erik Isak dog den 27 september 1916 i Tängsta av blåskatarr.

Barn:

Kristina Karolina Östin, född den 8 juni 1885 i Tängsta, Resele sn.

Erik August Östin, född den 15 januari 1887 i Tängsta, Resele sn.

Anna Ottilia Margareta Östin, född den 4 februari 1888 i Tängsta, Resele sn, död där den 8 februari 1888.

Hans Jonas Östin, född den 29 mars 1889 i Tängsta, Resele sn.

Anna Helena Östin, född den 1 juli 1890 i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 25 mars 1919 med Johan Peter Sjödin. Han var född den 1 oktober 1886 i Omnäs, Resele sn. Johan Peter var först jordbruksarbetare, sedan hemmansägare i Omnäs, Resele sn. Anna Helena dog den 16 november 1958 i Resele sn (DF). Johan Peter dog den 16 april 1965 i Resele sn (DF).

Ida Erika Östin, född den 8 januari 1892 i Tängsta, Resele sn, död där den 9 oktober 1892.

Nils Emanuel Östin, född den 2 augusti 1893 i Tängsta, Resele sn.

Hilda Erika Östin, född den 9 januari 1896 i Tängsta, Resele sn.

Katarina Viktoria Östin, född den 12 oktober 1898 i Tängsta, Resele sn.

Signe Eugenia Östin, född den 21 maj 1901 i Tängsta, Resele sn.

Lilly Elisabet Östin, född den 21 maj 1901 i Tängsta, Resele sn.


Erik Peter Hansson Östin var född den 11 januari 1817 i Österrå, Resele sn. Han gifte sig den 28 oktober 1847 i Resele sn med Stina Greta Persdotter. Hon var född den 17 mars 1822 i Tängsta, Resele sn. Erik Peter var bonde i Tängsta nr 6, Resele sn (4 4/5 seland). Han dog den 12 november 1861 i Tängsta av reumatisk feber. Stina Greta dog den 9 december 1894 i Tängsta, Resele sn.

Barn:

Hans Peter Eriksson, född den 19 september 1848 i Tängsta, Resele sn, död där den 16 maj 1849-05-16.

Brita Helena Eriksdotter, född den 1 september 1849 i Tängsta, Resele sn, död där den 19 september 1849.

Brita Erika Östin, född den 9 oktober 1850 i Tängsta, Resele sn.

Hans Peter Östin, född den 14 januari 1852 i Tängsta, Resele sn.

Erik Isak Östin, född den 10 januari 1855 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig den 27 oktober 1884 i Resele sn med Katarina Helena Vestermark. Hon var född den 21 mars 1862 i Fängsjö, Ådals-Liden sn. Erik Isak var torpare i Tängsta, Resele sn. Katarina Helena dog den 6 februari 1915 i Tängsta av meningitis. Erik Isak dog den 27 september 1916 i Tängsta av blåskatarr.

Kristina Johanna Eriksdotter, född den 17 december 1857 i Tängsta, Resele sn, död där den 30 januari 1858 i Tängsta, Resele sn.

Anders August Östin, född den 19 december 1858 i Tängsta, Resele sn.

Nils Johan Östin, född den 16 november 1860 i Tängsta, Resele sn.


© Magnus Johansson, Kramfors, 2001-2010

Sidan uppdaterad 2009-07-03