Mo, Resele församling


Engman, Per Andersson (1794-1844), torpare
Nordin, Zakarias Viktor (1862-1949), bonde
Norlin, Anders Peter Johansson (1817-1887), torpare
Persson, Daniel (1737-1824), bonde
Persson, Erik Olof (1830-1905), bonde
Persson, Jonas Peter (1877-1912), arbetare
Svanberg, Daniel Persson (f. 1852), arbetare, skomakare

Per Andersson Engman var född den 26 maj 1794 i Kyrkbordet, Junsele sn som son till landbonden Anders Andersson Engman och hans hustru Kristina Andersdotter. Han gifte sig den 17 juli 1832 i Multrå sn med Klara Eriksdotter. Hon var född den 17 september 1794 i Mångrav, Multrå sn som dotter till Erik Olofsson och hans hustru Katarina Månsdotter. Per var torpare i Mo, Resele sn. Klara dog av vattusot den 21 juli 1840 i Mo. Per gifte om sig den 18 april 1841 i Resele sn med Stina Larsdotter. Hon var född den 24 mars 1811 i Gåsvarv, Älvdalen sn. Per dog den 22 maj 1844 i Mo. Änkan Stina flyttade till Norrtannflo, Resele sn, där hon blev omgift med Olof Olofsson (se vidare). Stina dog av slag den 3 februari 1859 i Norrtannflo.

Klaras oäkta son:

Erik, född den 14 mars 1827 i Ingersta, Multrå sn.

Barn i första äktenskapet:

Kristina Margareta, född den 29 november 1833 i Mo, Resele sn.

Kajsa Erika, född den 19 juli 1836 i Mo, Resele sn, död där den 9 februari 1837 av konvulsioner.

Stinas oäkta döttrar:

Greta, född den 2 april 1834 i Hågesta, Sollefteå sn (inget födelsedatum i födelseboken.

Kristina Karolina, född den 20 augusti 1839 i Mångmanån, Resele sn, död den 28 mars 1841 i Mo, Resele sn.

Barn i andra äktenskapet:

Anna Katarina Persdotter, född den 17 januari 1842 i Mo, Resele sn. Anna Katarina var piga huvudsakligen i Tängsta, Resele sn. Hon gifte sig den 1 augusti 1900 med Erik Peter Thunström. Han var född den 11 januari 1832 i Sundsvall. Erik Peter skrevs som klockgjutaregesäll i Tängsta. Han dog av kräfta den 12 augusti 1903 i Tängsta. Anna Katarina flyttade 1908 till Överluleå sn. Hon återkommer dock till Tängsta en månad senare. Hon skrevs därefter bland fattighjonen. Hon dog av slag den 23 januari 1913 i Tängsta.

Lars Isak Engman, född den 22 augusti 1843 i Mo, Resele sn. Han gifte sig den 7 april 1865 i Resele sn med Anna Fredrika Strand. Hon var född den 25 september 1838 i Höven, Resele sn. Lars Isak var arbetare och inhyses i Höven, Resele sn. Anna Fredrika dog den 12 juni 1913 i Höven av slag. Lars Isak flyttade 1914 till Omnäs, Resele sn. Han dog 1917.

Stina oäkta son:

Johan Olof Irén, född den 4 april 1846 i Mo, Resele sn. Han gifte sig den 18 december 1870 i Resele sn med Sara Norén. Hon var född den 2 maj 1845 i Bodvill, Resele sn. Johan Olof var först torpare, sedan arbetare i Överbodvill, Resele sn. Sara dog den 8 november 1890 i Överbodvill. Johan Olof gifte om sig 1895 med Sara Erika Eriksdotter. Hon var född den 19 juli 1850 i Vignäs, Resele sn. Makarna flyttade 1898 till Selsjö, Resele sn, där Johan Olof var arbetare.Sara Erika dog av lungsot i Selsjö den 9 juli 1903. Johan Olof dog den 8 april 1906 i Selsjö av lungsot.


Zakarias Viktor Nordin var född den 29 oktober 1862 i Norrtannflo, Resele sn. Han gifte sig den 11 november 1886 i Resele sn med Anna Kristina Eriksdotter. Hon var född den 9 februari 1862 i Mo, Resele sn. Zakarias Viktor var bonde i Mo nr 2, Resele sn (8 7/16 seland). Han dog den 1 december 1949 i Mo, Resele sn.

Barn:

Erik Viktor Nordin, född den 22 april 1887 i Mo, Resele sn.

Hans Petrus Nordin, född den 4 mars 1890 i Mo, Resele sn.

Emil Zakarias Nordin, född den 23 september 1892 i Mo, Resele sn.


Anders Peter Johansson Norlin var född den 5 juli 1817 i Nortannflo, Resele sn. Han gifte sig den 3 juni 1844 i Resele sn med Anna Susanna Persdotter. Hon var född den 5 februari 1819 i Mo, Resele sn. Anders Peter var först bonde i Höven nr 3, Resele sn. Därefter flyttade de till Mo, Resele sn, där Anders Peter blev torpare. Anna Susanna dog i Mo den 2 mars 1872. Slutligen flyttade Anders Peter till Rödsta, Resele sn, där han blev landbonde. Han dog den 27 mars 1887 i Rödsta.

Anna Susannas oäkta son:

Erik Andersson, född den 19 mars 1842 i Mo, Resele sn.

Barn i äktenskapet:

Johan Peter, född den 17 mars 1845 i Höven, Resele sn.

Anders Gustaf, född den 14 april 1848 i Mo, Resele sn.

Anna Kristina, född den 28 april 1850 i Mo, Resele sn.

Kajsa Greta, född den 4 januari 1853 i Mo, Resele sn.

Sara Maria, född den 23 juni 1855 i Mo, Resele sn.

Johanna Norlin, född den 16 april 1859 i Mo, Resele sn. Hon gifte sig den 2 november 1882 i Resele sn med Oskar Henriksson Bolin. Han var född den 29 december 1855 i Prästbordet, Resele sn. Oskar var först skriven på Socknen, Resele sn. Därefter skrevs han i Prästbordet, Resele sn, där han var skomakare och torpare. Han dog 1919. Johanna lever i Prästbordet 1932.

Nils Olof, född den 18 maj 1865 i Mo, Resele sn.


Daniel Persson döptes den 31 juli 1737 i Mo, Resele sn. Han gifte sig den 13 november 1768 i Ådals-Liden sn med Märta Persdotter. Hon var född 1749 i Lidgatu, Ådals-Liden sn. Daniel var bonde i Mo nr 3, Resele sn. Märta dog av håll och styng i Mo den 19 juli 1811. Daniel dog den 23 november 1824 i Mo av ålderdom.

Barn:

Per, född den 23 april 1770 i Mo, Resele sn, död där den 18 januari 1771 av koppor.

Daniel, född den 3 februari 1772 i Mo, Resele sn, död där den 11 januari 1775.

Erik Danielsson Moström, född den 10 augusti 1776 i Mo, Resele sn. Han gifte sig den 24 oktober 1802 i Resele sn med Magdalena Filipsdotter. Hon var född 1775. Erik var torpare och timmerräknare i Krånge nr 3 (Sörmoflo), Ådals-Liden sn. Magdalena dog av vattusot den 29 april 1832 i Sörmoflo. Erik gifte om sig den 22 april 1834 i Ådals-Liden sn med Anna Brita Mårtensdotter. Hon var född den 3 mars 1812 i Moflo, Ådals-Liden sn. Erik dog den 8 juni 1863 i Sörmoflo. Anna Brita dog den 25 november 1892 i Krånge.

Kristina, född i mars 1779 i Mo, Resele sn.

Greta, född den 20 februari 1784 i Mo, Resele sn.

Märta, född den 1 mars 1788 i Mo, Resele sn.

Per, född den 3 juli 1790 i Mo, Resele sn.


Erik Olof Persson var född den 30 april 1830 i Mo, Resele sn. Han gifte sig den 7 november 1861 i Resele sn med Stina Dorotea Eriksdotter. Hon var född den 15 februari 1829 i Rå, Ådals-Liden sn. Erik Olof var bonde i Mo nr 2, Resele sn (8 7/16 seland). Stina Dorotea dog den 20 januari 1886 i Mo. Erik Olof dog den 27 februari 1905 i Mo av kräfta i magen.

Barn:

Anna Kristina Eriksdotter, född den 9 februari 1862 i Mo, Resele sn. Hon gifte sig den 11 november 1886 i Resele sn med Zakarias Viktor Nordin. Han var född den 29 oktober 1862 i Norrtannflo, Resele sn. Zakarias Viktor var bonde i Mo nr 2, Resele sn (8 7/16 seland). Han dog den 1 december 1949 i Mo, Resele sn.

Märta Erika, född den 23 juni 1864 i Mo, Resele sn, död där den 25 april 1868.

Sara Helena, född den 1 september 1865 i Mo, Resele sn, död där den 17 mars 1868.

Per, född den 25 december 1866 i Mo, Resele sn, död där den 14 mars 1868.


Jonas Peter Persson var född den 12 oktober 1877 i Tängsta, Resele sn. Han gifte sig 1905 med Anna Karolina Mähler. Hon var född den 20 september 1874 i Norrtannflo, Resele sn. Jonas Peter var arbetare i Mo, Resele sn. Han dog av njurlidande i Mo den 9 juni 1912. Anna Karolina lever 1930 i Mo.

Barn:

Elin Elisabet Persson, född den 3 juli 1907 i Mo, Resele sn. Hon gifte sig 1931 med Erik Ingvar Olsson. Han var född 1909 i Resele sn. Elin Elisabet dog den 24 april 1996 i Resele sn (SDB2). Erik Ingvar dog den 10 december 1997 i Resele sn (SDB2).


Daniel Persson Svanberg var född 1852 i Anundsjö sn. Han gifte sig den 2 november 1879 i Ådals-Liden sn med Brita Andrietta Andersdotter Näslund. Hon var född den 3 januari 1859 i Rå, Ådals-Liden sn. Daniel var arbetare och skomakare i Mo, Resele sn. 

Barn:

Per Alfred, född den 6 mars 1882 i Mo, Resele sn.

Erik Leonard, född den 5 juli 1883 i Mo, Resele sn.

Nils Andreas, född den 6 maj 1889 i Mo, Resele sn.

Johan Edvard, född den 12 juli 1900 i Mo, Resele sn.


© Magnus Johansson, Kramfors, 2001-2016

Sidan uppdaterad 2007-01-20