Ådals-Lidens församling
 

June 24, 2001   Innehåller information om Ådals-Lidens församling och släktforskning
Förändringar i Ådals-Lidens församling de två senaste veckorna
Holafors
Näsström, Magnus August (f. 1859), torpare

Jansjö
Näslund, Olof Eriksson (1838-1892), torpare, arbetare, inhyses

Krånge
Edin, Henrik Eriksson (1833-1884), bonde, arbetare
Näslund, Olof Eriksson (1831-1880), bonde

Söderfors
Andersson, Herman (1827-1863), torpare

Ås
Ritzén, Nils Erik (1850-1926), skräddare, torpare

 
Spanska sjukan 1918
I slutet av första världskriget började en influensaepidemi att sprida sig över världen. Epidemin rapporterades först ifrån Spanien som stod utanför världskriget och därför censurade man inga nyheter. Man bedömer att cirka 20 miljoner människors död orsakades av sjukdom. I Sverige dog ungefär 35.000 personer under 1918-1919 och ytterligare cirka 3.000 under 1920. Vad som var orsaken till epidemin vet man inte med säkerhet ännu. Ofta ledde influensan till lunginflammation också.
Delar av Sverige drabbades olika hårt av detta virus. Värst drabbat var nordligaste Sverige. I Arjeplog dog 3 % av befolkningen i februari och mars 1920.
[Källa: Nationalencyklopedin, del 17, s. 107]

I Ådals-Lidens församling dog den första personen av spanska sjukan den 1 oktober 1918. Totalt dog tretton personer enligt dödboken i spanska sjukan (Ådals-Liden EI:1). I SCB-utdragen för 1918 har man noterat ytterligare tre personer som dött i influensan, totalt alltså 16 personer. Vid tidpunkten bodde ungefär 2.500 personer i församlingen, vilket visar att ca 0,65 % av befolkningen dog i spanska sjukan. I Junsele församling har man noterat spanska sjukan eller influensaepidemi som dödsorsak på 57 personer under samma period. Betydligt fler personer dog alltså i Junsele än i Ådals-Liden. Anmärkningsvärt är att det var mest unga personer som dog i sjukdomen. De flesta mellan 15-30 år. Man kan inte direkt urskilja något speciellt spridningsmönster av sjukdomen genom Ådals-Liden. Dock är flera dödsfall i Näsåker eller byar omkring. Inga dödsfall i skogsbyarna norr om Näsåker (Omsjö, Jansjö, Fängsjö m.fl.).

Namnen på alla personer som dog i Ådals-Lidens församling under epidemin återfinns på nedanstående länk:

Spanska sjukan 
Information

Om man vill läsa äldre nyhetsbrev så återfinns dessa i arkivet som ligger under rubriken mailinglista. Man kan även klicka på följande länk:

Arkivet

Magnus Johansson ___________________________

Nyttiga länkar

Anbytarforum

Holger

Emigranter från Norge

Folkräkning 1890

Båtsmän i Ångermanland

___________________________

Brandförsäkringar

Näringslivsarkivet i Härnösand (NIN) förvarar arkivet efter Västernorrlands läns Brand- stodsbolag på uppdrag av Länsförsäkringar. Brandstods- bolaget redovisade under perioden 1843-1945 de brand- skador som bolaget ersatt i sina årsrapporter. Dessa uppgifter har NIN dataregistrerat och gjort tillgängliga på sin hemsida. Registret är upplagt försam- lingsvis. Alla församlingar inom Västernorrlands län finns medtagna.

Brandskadeersättningar inom Ådals-Liden ___________________________

 

http://hem.passagen.se/magnusjohansson/?noframe