Ådals-Lidens församling
 

June 10, 2001  

Innehåller information om Ådals-Lidens församling och släktforskning

Uppdateringar två senaste veckorna
Häxmo
Eriksson, Hans, bonde
Eriksson, Johan (d. 1711), bonde
Israelsson, Per, bonde

Krånge
Lidström, Erik Markus Hansson (1831-1900), bonde

Näsåker
Jakobsdotter, Lisa (1772-1848)

Omsjö
Olofsson, Olof Peter (1827-1862), bonde


Rålén, Per Eriksson (1824-1900), sockenskräddare, torpare

Resele
Sjölund, Erik Eriksson (1792-1858), bonde, nybyggare

 
Lars Johan Blom, bagare i Näsåker

1861 inflyttade en bagare från Stockholm vid namn Lars Johan Blom. Han var född 1825 i Nässja i Hjälmseryds församling i Jönköpings län. Fadern hette Johannes Blom (1798-1840) och han var brukare i Nässja. Modern hette Magdalena Arvidsdotter (1791-1862).

Lars Johan bosatte sig i Näsåker vid ankomsten till Ådals-Lidens församling. På samma ställe fanns en piga vid namn Märta Brita Nilsdotter. Hon var född 1838 i Näs, Sidensjö församling. Hennes fader var båtsman där. Märta Brita fick sex barn innan hon gifte sig med Lars Johan. Det första barnet kom 1862. Ingen fader är angiven till de fyra första barnen, men Lars Johan står antecknad i födelseboken som fader till de övriga. Lars Johan och Märta Brita fick ytterligare tre barn efter giftermålet. Alla barnen fick dock efternamn Blom, så det verkar rimligt att tro att Lars Johan är fader till de fyra första barnen också. Man undrade lite varför de inte gifte sig istället för att få flera utomäktenskapliga barn. Svaret till detta återfanns i vigselboken, när de gifte sig 1873. Lars Johan står antecknad som frånskild bagare i Näsåker. Han hade alltså varit gift innan han kom till Ådals-Liden. Vigselboken berättar att han erhållit skiljobrev från sin första hustru Hilda Furuström. Fribrevet var utfärdat av Stockholms stads konsistorium 1871. Dock dröjde det till 1873 innan han fick tillåtelse att gifta om sig.

På Stockholms stadsarkiv återfann jag handlingar från 1871 när skiljobrevet utfärdades:

Stockholms domkapitel AI:221 1871-08-22 § 6

Sedan trenne lysningar till äktenskap emellan Bagaren Lars Johan Blom och Hilda Furuström år 1848 blifvit uti St Klara kyrka afkunnade samt Blom och Furuström, dock utan att vigsel tillkommit, såsom äkta makar sammanlefvat till år 1850 på sommaren, hvarunder de med hvarandra sammanaflat ett gossebarn Lars Anders, född i Kungsholms församling den 3 Februari 1849, men Blom derefter öfvergifvit Furuström och sammanflyttat med annan quinna, med hvilken han sammanaflat flera barn, samt Stockholms Rådstufvu Rätt genom lagakraftvunnet utslag af den 9 sistl. Maj dömt till skilnad i detta påbegynte äktenskap, anhöll, med företeende af samma utslag Hilda Furuström om konsistorii skiljobref; Och skulle sådant för henne utfärdas af följande lydelse.

Skiljobrevet fanns även som en bilaga till ärendet, men eftersom det innehöll snarlik information så återges inte skiljobrevet här.Om man intresserad av skiljobrevet så återfinns det på följande länk:

Skiljobrev

Lars Johan var inte bara verksam som bagare utan även som handlare och torpare i Näsåker. Han dog i Näsåker 1901 och Märta Brita dog 1928 i en ålder av nittio år.

 

Information

Jag har bytt epostadress och den nya adressen är:

magnusjohansson@adals-liden.net

Magnus Johansson ___________________________

Nyttiga länkar

Anbytarforum

Holger

Emigranter från Norge

Folkräkning 1890

Båtsmän i Ångermanland

___________________________

Sveriges församlingar genom tiderna

För ett antal år sedan utkom en bok med namnet Sveriges församlingar genom tiderna. I den återfinner man uppgifter om alla församlingar som funnits i Sverige. Riksskatteverket har nu publicerat dessa uppgifter på sin hemsida. I sin släktforskning kan man ha en hel del nytta av denna hemsida. Ibland annat kan man läsa följande om Ådals-Liden:

Ådals-Liden 228308 Pastoratskod: 100301
Namn: -1885 Liden (i Ångermanland), 1885-04-17- Ådals-Liden (ej bindestreck i beslutet), 1919-10-24 enligt KMt Ådals-Liden, ej Ådalsliden.
Pastorat: 1300-talet eget, därefter -1869 Resele, 1869- eget.
Husförhörslängd: (1769), 1811-.
Födelsebok: (1689), 1751-.

Adressen är följande:
Sveriges församlingar genom tiderna ___________________________

 

http://hem.passagen.se/magnusjohansson/?noframe