Ådals-Lidens församling

14 juli 2004

 

Innehåller information om Ådals-Lidens församling och släktforskning

Jakob Sparfeldt (f. 1756)
Jakob Sparfeldt med familj bodde under nästan tjugo års tid i Ådals-Liden, först i Kläpp och därefter i Näsåker. Jakob var urmakare till yrket. I början på 1800-talet flyttade hela familjen ut från Ådals-Lidens församling, utan hänvisning vart de flyttade. Med hjälp av en forskare i Trondheim fick vi upp ett spår om att familjen flyttat till Norge. År 1808 avlade Jakob Sparfeldt nämligen ed om trohet till landet Norge. Det stod där antecknat att han varit nästan 9 år i Norge och att han de sista två åren vistats på gården Næss. Hans näring var även här urmakare.

För en tid sedan sökte jag på DIS Treff, den norska motsvarigheten till DISBYT. Fick där några träffar på namnet Sparfeldt och mailade till de personer som skickat in uppgifterna. För en vecka sedan fick jag svar från Magne Mæle. Han gav mig nya uppgifter som visar att Jakob bör ha dött 1813. Man har i Norge registrerat "Skifter" (motsv. bouppteckningar) för området där Jakob Sparfeldt var bosatt och man hade alltså registrerat skiftet efter Jakob

Följande uppgifter fick jag av Magne
Skifte etter Jacob Sparfeldt, Mikkelbostad i Tjeldsund
Film: HF1973, Protokoll: 19, Løpenr: 75, Side 310. Skiftet åpnet: 12/6-1813. Internt skiftenr: 43.
Ektefelle: Sophie Sparfeldt.
Formue: 134-5-4. Gjeld: 79-3-10.

Arvinger:
Sophie Sparfeldt, Mikkelbostad i Tjeldsund.
Hustru av avdøde. Gift. Enke. Ektefelle: Jacob Sparfeldt. Hennes farsnavn er ikke oppgitt.
Petrus Sparfeldt, Jemtland, 32 år
Sønn av avdøde.
Martin Sparfeldt, Jemtland, 30 år
Sønn av avdøde.
Jacob Sparfeldt, Fredeiba i Vesterbotten, 29 år
Sønn av avdøde.
Andreas Sparfeldt, Fredeiba i Vesterbotten, 19 år
Sønn av avdøde.
Henrik Sparfeldt, Mikkelbostad i Tjeldsund, 15 år
Sønn av avdøde.
Nataniel Sparfeldt, Mikkelbostad i Tjeldsund, 4 år
Sønn av avdøde.
Marith Sparfeldt, , Tjener, Hammerdahl i Jemtland, 21 år
Datter av avdøde. I 1805 var hun hos kaptein Rikmann.

Vid tillfälle ska jag försöka fixa kopia på detta skifte.
Skotten i Ådalen 1931 (del 2)
Forts. från föregående nummer (läs detta först)

När vi kommo fram till den översta korsvägen, där den närmaste västra vägen stöter till huvudvägen, gingo fanbärarna utan att tveka huvudvägen rakt fram. När jag kom längre fram och hade utsikt över fältet, såg jag dels ryttare, som redo omkring på fältet, och dels nere vid förläggningen utanför planket infanterister, av vilka man kunde se huvudena och gevärspiporna med bajonetter på. Jag gjorde då den reflektionen, att den antagligen icke var rådligt att gå den väg, som jag tänkt tåget skulle gå, nämligen utmed förläggningen.
När tåget marscherade fram på vägen, gick musiken av vägen och stannade på en bro vid Folkets Hus. I övrigt fortsatte tåget och jag iakttog en ryttarpatrull längre ned på vägen, som spärrade denna. Huruvida någon ordväxling uppkom mellan patrullen och täten, vet jag icke. Patrullen stod stilla. När täten kom fram till patrullen, hände något med ett standar eller en fana, som vecklade in sig över huvudet på en av hästarna men hur detta tillgick, vet jag ej. Jag befann mig tämligen långt från patrullen, cirka 8 ā 10 meter. Hästen stegrade sig och gick omkull och ryttaren föll av.
Då jag såg, att patrullen ville hindra tåget att komma fram, greps jag av förbitting därför, att vi ju befunno oss på allmän landsväg och jag hade den bestämda uppfattningen att på allmän landsväg kunde ingen hindras att få komma fram. Om myndigheterna hade rätt att spärra vägen, borde en polis ha skickats upp för att möta tåget och meddela, att myndigheterna hade sådan rätt och att avspärrning gjorts, så att vi fått besked om till vilken punkt vi hade rätt att gå. En sådan budbärare borde ha mött vid korsvägen och sedan följt täten samt resonerat med den om saken.
Nu blev jag som sagt gripen av förbittring och sprang fram till patrullen och ropade: "Vet ni icke hut, skall ni spärra vägen." Patrullen red tillbaka och den, som fallit av hästen, sprang också tillbaka ledande hästen.
Jag sprang framåt vägen och hade den uppfattningen, att demonstrationståget ävenledes sprang nedåt vägen. Alla voro gripna av förbittring över, att allmänna landsvägen blivit spärrad för demonstrationståget och avsikten med att springa efter patrullen var att jaga bort den. En del av demonstranterna började plocka stenar från vägen men jag sade till dem: "Inga dumheter." Jag kom så långt ned som mitt för gaveln på Oskar Vestmans hus. Jag var då den främste av dem, som sprungo efter patrullen. Hela patrullen hade samlats nere, där vägen mynnar ut i planen vid ingeniörsbostaden och vänt hästarna uppåt vägen.
Den ryttare, som fallit av, stod fortfarande till fots med hästen vid tygeln. I högra handen höll han en pistol, som han riktade upp mot vägen. Han började skjuta. Första skottet tog i vägkanten till höger från mig räknat (väster), ungefär i jämnhöjd med handelsbodens övre gavel. Det andra skottet träffade cementmuren mellan Oskar Vestmans byggnad och vägen, d.v.s. på den del, som var längst ned mot vägen. Efter det andra skottet yttrade jag: "Skjut du, jag går icke undan." Jag hade hela tiden stått med vänstra sidan vänd mot honom och huvudet riktat snett framåt emot honom. Det tredje skottet gick framför mitt huvud. I och med att skottlossningen börjat hade tåget stannat och jag blev ängslig för, att demonstranterna skulle tränga vidare och möjligen bliva träffade av skotten. Därför höjde jag högra armen och handen och skrek: "Skotten äro skarpa". - Jag hörde nämligen, att man uppifrån ropade, att skotten voro lösa. - Just, när jag ropade, att skotten voro skarpa, fick jag det fjärde skottet i armen. Då skrek jag: "Du sköt prick, din djävul." Sedan kommo några kamrater och hjälpte mig upp till Oskar Vestmans gård.
Jag var vid tillfället klädd i ljusbrun rock och väst, svarta byxor och en brun caps. (Det antecknades, att Wide är av medellängd, snarare under än över).
Jag vet, att alla de omtalade fyra skotten kommo från den avsuttne ryttaren. Dessa voro de första skott, som lossades.

Stenogrammet uppläst och vidkänt, betygas.
Härnösand som ovan.
Stig Lahlin (osäker på efternamnet)
Information
Det var länge sedan jag skickade ut något nyhetsbrev om Ådals-Liden (alldeles för länge). Jag har under tiden lagt in nya familjer, men inte i samma utsträckning som tidigare.

Kom gärna med förslag till mig på familjer som ni saknar i min uppställning.

Magnus Johansson ___________________________
Digitala forskarsalen
I mitt arbete har jag de senaste två åren arbetat med en Internet-portal som heter Digitala forskarsalen. Just nu håller vi på att bygga om denna hemsida så att allt ska ingå under SVARs hemsida (www.svar.ra.se). Detta arbete ska vara klart efter sommaren. Här ska inskannat material och register göras sökbart via Internet. När det gäller Ådals-Liden och Resele så finns det lite material där för närvarande:

Register:
Födda i Resele (1779-1825, 1861-1870)
Vigda i Ådals-Liden (1689-1861)
Vigda i Resele (1680-1865)
Döda i Ådals-Liden (1689-1885)
Döda i Resele (1679-1887)
Döda i Ådals-Liden (1947-1967)
Döda i Resele (1947-1967)

Inskannat material
Resele AI:1

Digitala forskarsalen ___________________________
  
http://www.adals-liden.net