Ådals-Lidens församling
 

December 20, 2001   Innehåller information om Ådals-Lidens församling och släktforskning
Förändringar i Ådals-Lidens församling

Forsås
Johan Magnus Johansson (f. 1857), bonde

Fransåsen
Per Johansson (1816-1872), bonde

Holafors
Anders Andersson (1725-1800), nybyggare

Häxmo
Henrik Oskar Söderqvist (f. 1861), arbetare, torpare

Krånge
Hans Olof Hansson Åkerlund (1841-1897), bonde
Johannes Zakarias Åkerlund (f. 1883), skogsarbetare

Lidgatu
Erik Viktor Lidén (1852-1912), bonde, torpare
Olof Söderqvist (f. 1853), torpare
Anders Nilsson Näslund (1827-1900), torpare, arbetare

Moflo
Anders Andersson Snygg (1850-1927), arbetare, stensprängare
Nils Johan Gabrielsson Rådström (1834-1913), torpare

Näsåker
Anders Persson (1692-1765), bonde
Johan Johansson (1812-1866), bonde, gästgivare

Omsjö
Esbjörn Oskar Engström (1845-1924), bonde, arrendator


Erik Abrahamsson, bonde, kyrkvärd
Anders Gustaf Englund (1883-1929), arbetare, lägenhetsägare
Erik Adolf Englund (f. 1881), hemmansägare, ombudsman
Per Adolf Englund (1849-1924), bonde
Anders Persson Knapp (1801-1840), kronobåtsman
Johan Lind (1820-1883), torpare
Johan Filipsson (1721-1770), bonde
Jöns Persson (1706-1785), bonde
Filip Johansson (1687-1734), bonde

Västanbäck
Kristoffer Eriksson (1691-1769), bonde
Erik Abrahamsson, bonde

Mo, Resele
Daniel Persson ( 1737- 1824), bonde
Daniel Persson Svanberg (f. 1852), arbetare, skomakare

Norrtannflo, Resele
Jakob Magnus Persson ( 1818- 1872), bonde
Erik August Åkerlund (f. 1879), skogsarbetare, torpare

 

Skotten i Ådalen 1931
SVAR arbetar just nu med ett projekt angående Lunde-kravallerna 1931. I anledning av detta har man lånat in handlingar från Ådalskommissionen och där kan man läsa ett antal förhör med civila, poliser och militärer.

Bland de skottskadade hittar man en person med kopplingar till Ådals-Liden. Per August Wide, född 1884 i Ström socken, var gift med Maria Paulina Sjölund från Forsnäs. Han blev skadade i armen vid skottlossningen.

Nedan följer en avskrift av förhöret med Wide. Jag delar upp förhöret i två delar och här kommer den första delen. Eftersom jag inte vet om någon av de personer som nämns i förhöret lever idag har jag ersatt dessa namn med NN.

Förhör inför Ådalskommissionen i Härnösand den 8 juni 1931.

Wide, Per August, född den 19 februari 1884 i Strömsund, Jämtlands län, bageriidkare i Svanö, Gudmundrå socken. Postadress Svanö Bruk.

Jag var närvarande vid mötet i Frånö på Kristi Himmelfärdsdag. Man dröjde en stund med att öppna mötet i väntan på någon grupp, som blivit fördröjd. Medan man väntade, var det en person, som höll ett anförande angående sina erfarenheter från världskriget, i vilket han deltagit. Under det att detta pågick var det en person i Folkets Hus, som ville fotografera därifrån. Detta väckte ogillande och något tumult uppstod. Då ropade NN, att massan skulle förhålla sig lugn och kall och att de väl finge taga ifrån fotografen kameran men icke göra honom något illa.
Sedan den väntade gruppen efter en stund anlänt med musik i täten, öppnades mötet av någon, som jag antog vara stuveriarbetare, eftersom han hälsade alla välkomna å stuveriföreningens vägnar. Sedan lämnade han ordet åt NN, som framlade situationen och uppmanade till allmän arbetsnedläggelse i Ådalen till dess strejkbrytarna och militären kommit bort från Lunde. Huruvida han handlade på uppdrag av någon fackförening på platsen, vet jag icke. Hans anförande utmynnade uti en fråga till de församlade, huruvida de voro med på en sådan arbetsnedläggelse och härpå svarades med tydligt gillande allmänt ja. Därefter framställde NN den frågan, huruvida det var mötets mening att demonstrera till Lunde, varpå också svarades ett eftertryckligt ja. Sedan uppmanade NN massan, att de skulle såväl på vägen till som i Lunde uppträda lugnt och icke utöva någon terror och han frågade, huruvida detta också var mötets mening, hvarpå ävenledes svarades ja. Härpå blev fråga om val av en kommitté men vad denna kommitté skulle göra fattade jag icke då men fick senare reda på, att den skulle samarbeta med en av fackföreningsfolket utsedd kommitté för vidare behandling av strejkfrågan. Kommittén valdes av folkmassan i parken. Jag hörde icke då, att kommittén skulle sammanträda omedelbart men har sedermera av en medlem i kommittén vid namn NN från Svanö hört, att kommittén genast sammanträdde, varför den blev förhindrad att deltaga i demonstrationståget.
Vi avmarscherade, men ovannämnda kommitté skyndade en genväg till Lunde för att taga hand om tågets ledning men framkom först efter skottlossningen.
Tåget hade emellertid ställt upp och avmarscherat. Själv gick jag en 5 ā 6 led bakom musiken. Jag såg icke någon, som uppträdde som tågets ledare. Före musiken gingo ett antal fan- och standardbärare. Mig veterligt gingo inga före fanbärarna. På marschen till Lunde gjordes ett kortare uppehåll vid Strömnäs, där musiken intog förtäring. Sedan gjordes icke något uppehåll. Jag antog, att fanbärarna voro några slags ledare för tåget, ty efter Strömnäs hade man kunnat välja mellan en genväg över berget eller den längre vägen åt Sprängsviken men fanbärarna slogo in på den längre vägen.
Tåget upptog mer än en kilometers längd på vägen. Efter vad jag hört uppgivas, skall det hava varit 7000 deltagare. Demonstranterna voro mycket livliga. De, som voro så långt bak, att de icke kunde gå i takt efter musiken, sjöngo. På vägen till Lunde föreföll folket icke vara upphetsat. Jag såg icke någon plocka sten på vägen.
Under marschen till Lunde hade jag med mina sidokamrater talat om vilken väg vi skulle gå, när vi kommo fram till Lunde och jag hade för min egen del uttalat den uppfattningen, att meningen antagligen var, att vi skulle gå den stora vägen ned till planen vid ingeniörsbostaden och sedan vägen utmed förläggningen utanför planket och därefter upp den västra vägen och tillbaka.

Fortsättningen följer.....

 
Information

Eftersom jag har börjat arbeta i Junsele istället för Sandslån så har inte tiden räckt för att arbeta med min hemsida och nyhetsbrevet. Jag bor dock kvar i Kramfors och arbetar delvis på hemmaplan. Jag har ordnat ett litet kontorsrum här i Kramfors, så att jag slipper sitta hemma. Jag arbetar nu för SVAR's IT-avdelning, så jag kommer att arbeta där en hel del med hemsidor och databaser på nätet och CD.

Jag önskar alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Magnus Johansson ___________________________

Nyttiga länkar

Anbytarforum

Holger

Emigranter från Norge

Folkräkning 1890

Båtsmän i Ångermanland

___________________________

Folkräkning 1900

Jag arbetar just nu med att lägga in alla personer från folkräkningen 1900. För närvarande finns drygt 1200 personer inknappade av de drygt 2100 som fanns i församlingen detta år. Jag har dock inte kopplat in den på min hemsida, men det är fullt möjligt att testa en sökning på nedanstående länk.

Folkräkning 1900 ___________________________

 

http://www.adals-liden.net