KYRKORÄKENSKAPER

Ådals-Lidens församling

1710-1729

1710    
Anders Siulsson i Ligatu på sit uttog   15
Hans Abrahamsson ifrån Åås   15
Olof Truligsson (?) i Ligatu   15
Abraham Larsson ibidem   15
Peder Staffansson i Moflo   15
Nils Olofsson på sit uttog   15
Olof Salmonsson i Ligatu   15
Peder Hansson ifrån Tanflo på sin hedersdag   30
Olof Markusson i Forsås   15
Philip Nilsson i Råå gifwit   15
Philip Säfringsson i Fårsås   26
Peder Johansson i Råå på sin hedersdag 2  
Erich Ersson i Råå gifwit   15
Zachris Salmonsson i Krånge   15
1711    
Olof Isrelsson i Nässåker gifwit   30
hust. Margeta i Hexmo gifwit   18
Peder Larsson i Ligatu wid sin uthresa på tåg gifwit   30
Olof Olsson Dunder   30
Philip Philipsson Näsåker   30
Erich Michelsson   30
Testam: efter Erich Erichssons barn i Råå   30
Olof Olsson gifwit   15
Zachris i Krånge   15
Philip Säfringsson i Fårsås gifwit   16
Erich Issrelsson i Krånge   15
Peder Issrelsson gifwit   12
Nils Philipsson i Råå   15
Testamente efter Zachris Salmonsson i Krånge   30
Testam: efter Johan Ersson i Hexmo   15
Olof Markusson i Fårsås gifwit   15
Testam: efter hust: Karin i Ligatu   30
Abraham Hansson i Åås gifwit   15
Nils Johansson i Moflo på sin hedersdag gifwit ? ?
Olof Mårtensson i Fårsås   ?
1712    
Nils Philipsson i Råå gifwit   15
Päder Johansson ibidem   15
Erich Ersson ibidem den äldre gifwit   15
Anders Ersson i Omsiö   15
Olof Nilsson i Wästanbäck   15
Olof Isrelsson i Näsåker   15
Päder Philipsson ibidem   15
Salmon Persson vid sin uthresa på Tåg   30
Olof Mårtensson i Fårsås   15
Brita Pädersdotter i Åås   15
Erich Hansson i Moflo gifwit   15
Erich Ersson ibidem   15
Johan Nilsson ibidem wid arfskiftet gifwit 1 16
Testam: efter hust: Karin Mauritzdotter   30
1713    
Anders Ersson i Omsiö gifwit   15
Testam: efter Nils Nilsson i Wästanbäck   15
Philip Säfringsson i Fårsås   15
Båtsman Pehr Nilsson gifwit   30
Båtsman Pehr Abrahamsson   30
Olof Mårtensson i Fårsås   15
Testam: efter Olof Mårtensson i Fårsås 1 28
Testam: efter Jon Nilsson i Moflo 1 28
Peder Andersson i Näsåker gifwit   30
Eric Nilsson i Rå gifwit i Testamente efter sin hustru   30
1714    
Philip Säfringsson i Fårsås gifwit   16
Piga Lissbeta i Hexmo   15
Anders Ersson i Omsiö gifwit   15
Säfring Ersson i Krånge   30

Peder Pedersson i Wästanbäck

  30
Pehr Philipsson i Näsåker   15
Erich Johansson i Ligatu gifwit   30
Olof Markusson i Fårsås   15
Nils Ersson i Rå gifwit   15
Erich Ersson i Moflo gifwit 3 24
1715    
Philip Johansson i Rå gifwit   30
Eric Olsson i Nässåker   15
piga Margeta Olofsdotter ibidem   15
Anders Ersson i Omsiö   15
Eric Olsson i Nässåker   30
hust: Margeta i Ligatu   15
Säfring Ersson i Krånge   15
hustru Margeta i Hexmo   15
Olof Markusson i Fårsås   15
Pehr Philipsson i Nässåker   30
hust: Gertru (?) i Wästanbäck   15
Olof Nilsson och Rå byemän tilssamans 3 9
Säfring Nilsson i Rå   15
Michel Markusson i Moflo   15
Brita Pehrsdotter i Åhs   15
Erich Hansson i Moflo   15
Michel Persson i Fårsås   15
Anders Persson i Nässåker   15
Michel Michelsson i Moflo   15
Abraham Hansson i Åhs   15
Pehr Issrelsson i Ligatu   15
Erich Ersson i Moflo   15
Erich Johansson i Ligatu   30
Issrael Olsson i Nässåker   15
Erich Olsson ibidem gifwit 1 28
Pehr Philipsson ibidem   30
Anders Persson ibidem   15
Philip Michelsson i Fårsås   15
Mauritz Michelsson i Moflo   15
den yngre Erich Ersson i Rå   18
Anders Ersson i Omsiö   15
Philip Johansson i Rå   15
den äldre Erich Ersson i Rå   15
Erich Ersson i Rå den yngre på sin hedersdag gifwit ? ?
1716    
Johan Persson i Rå gifwit   16
Philip Säfringsson i Fårsås   16
Båtsman Säfring Ersson   16
Michel Michelsson i Moflo 1  
En flychtinge piga Anna Andersdotter   6
Mats Påhlsson i Rysiön och Fiälsiö Sn   16
Testam: efter Olof Israelsson och hans hustru 1  
Anders Ersson i Omsiö   16
Olof Markusson i Fårsås   16
Testamente efter Johan Nilsson i Moflo 1  
Michel Pärsson i Fårsås gifwit   24
Anders Staffansson i Sochnestugan   16
Jon Ersson i Moflo gifwit 1  
Johan Johansson i Åhs på sin hedersdag 1 16
Hans Persson i Ligatu på sin hedersdag 1 16
Erich Johansson i Ligatu gifwit 1  
Philip Johansson i Rå   16
1717    
hust: Ablun i Nässåker gifwit 1  
Michel Persson i Fårsås 1  
Israel Olsson i Nässåker   16
Olof Markusson i Fårsås   16
Hans Persson Holm gifwit   16
Christoffer Ersson Röberg   16
Erich Olsson Dunder   16
Erich Olsson Nässåker   16
Michel Michelsson Sandman   16
Säfring Ersson Frijmodig   16
Lars Larsson Trogen   16
Olof Nilsson Wästanbäck   16
Erich Ersson i Rå gifwit   16
Test: efter Margeta Ersdotter i Rå   16
Johan Johansson i Ås gifwit   16
Anders Persson i Nässåker   16
Test. efter Olof Markussons hust. i Fårsås 1  
Test. efter Nils Ersson i Wästanbäck 1  
Philip Säfringsson i Fårsås gifwit   16
Erich Ersson i Moflo   16
Pehr Ersson Falck   16
Erich Johansson i Ligatu gifwit 1  
Erich Olsson Dunder   16
Test: efter hust. Karin i Ås   16
1718
Hans Persson i Ligatu gifwit 2 11
Pehr Philipsson i Näsåker 1
Olof Markusson i Fårsåhs gifwit 2 11
Erich Ersson i Rå 18
ibidem Philip Johansson gifwit 24
Anders Persson i Näsåker 18
Erich Johansson i Ligatu 18
Johan Johansson i Åhs gifwit 18
Markus Ersson i Hexmo 18
Båtsman Nils Philipsson Näsåker 1 4
Lars Trogen gifwit 1
Anders Persson i Näsåker på sin hedersdag 1
1719
Testamenter efter Nils Philipsson i Rå och hans hustru 1
Båtsman Lars Trogen gifwit 24
Testam. efter Marcus Olssons hustru i Fårsås 1 16
Båtsman Erich Dunder 1 4
Lars Larsson Trogen 3
Erich Ersson Sandman 3
hust: Margeta i Lidgatu gifwit 18
Marcus Ersson i Hexmo 18
Olof Markusson i Fårsås gifwit 2 8
Michel Persson ibidem 18
Maurits Michelsson i Ligatu 18
Markus Olsson i Fårsås 24
Isrel Olsson i Näsåker 18
Abraham Hansson i Ås 18
Anders Staffansson i Näsåker 18
Erich Ersson i Rå den äldre 18
Philip Johansson i Rå 24
Jon Ersson i Moflo gifwit 18
Kyrkioherden Nils Berg en plåt 9
Nils Johansson i Moflo 24
Båtsman Michel Ersson 18
Erich Johansson i Hexmo 2 8
Hans Johansson i Krånge 18
Anders Ersson i Omsiö 1
1720
Anders Ersson i Omsiö gifwit 1 4
Jon Ersson i Moflo 18
Michel Pärsson i Fårsås 24
Båtsman Christopher Råberg 1 4
Erich Bertelsson gifwit 24
Anders Ersson 18
Test: efter Lars Abrahamsson i Ligatu 18
Erich Ersson i Rå gifwit 18
Test. efter Erich Bertilssons barn 15
Hans Persson i Ligatu gifwit 18
Test: efter Pär Hansson i Västanbäck 1
1721
Olof Markusson i Fårsås gifwit 18
Nils Johansson i Moflo 18
Test: efter Nils Ersson i Rå 1 22
Test: efter hust: Brita ibid. 24
Båtsman Anders Sandman gifwit 1 4
Test: efter Johan Perssons hust: i Rå 1
Test: efter Ella Jonsdotter ibid. 1
Test: efter Markus Olssons barn i Fårsås 18
Abraham Hansson i Ås gifwit 18
Erich Ersson i Rå 18
Test: efter Maurits Michelsson barn i Ligatu 18
Marcus Ersson i Hexmo på sin hedersdag 1 4
Olof Nilsson i Västanbäck gifwit 18
1722
Erich Olofson Dunder gifwit 1 4
hust: Gertrud Grelsdr i Wästanbäck 18
Philip Johanson i Rå 1
Erich Erson ibidem 16
Markus Olofson i Forsås 18
Markus Ersson i Häxmo 18
Philip Säfringson i Forsås 2 4
1723
Testam: efter hust: Märetha i Wästanbäck 1
Johan Johanson i Åhs gifwit 18
Test: efter Sefring Nilsons barn i Rå 24
Test: efter Markus Ersons barn i Häxmo 18
Nils Erson i Häxmo 1 16
Klockaren Michael Markuson i Moflo 2 8
Test: efter Philip Jansons barn i Rå 24
1724
Test: efter Märet Hansdotter i Åhs 24
Testam: efter Olof Markuson i Fårsås 1
Anders Andersson i Ligatu på sin hedersdag 1
Erich Philipsson i Fårsås gifwit 24
Anders Andersson i Ligatu 18
Testam: efter hustru Barbru i Ligatu 16
Olof Michelsson i Fårsås på sin hedersdag 1 4
1725
Maurits Michelsson i Ligatu 1
Testam: efter Olof Nilssons barn i Västanbäck 15
Test: efter Erich Erssons barn i Rå 24
Philip Johansson i Rå gifwit 24
äldre Erich Ersson i Rå gifwit 18
hust: Märet Erichsdotter i Västanbäck 24
Israel Olsson i Näsåker gifwit 18
Olof Michelsson i Fårsås 18
Test: efter hust: Kerstin Andersdotter i Moflo 24
hust: Margeta i Hexmo gifwit 18
Olof Michelsson i Fårsås gifwit 18
Test: efter hust: Malin i Näsåker 1
Peder Johansson i Rå gifwit 18
1726
Per Isrelsson i Ligatu gifwit 12
Michel Persson i Fårsås 18
Michel Markusson i Moflo gifwit 1
Testam: efter Hans Ersson i Moflo 1 16
Michel Markusson på sin hedersdag 1 16
Philip Johansson i Rå gifwit 24
Marcus Ersson i Hexmo 24
Marcus Michelsson i Moflo gifwit 1 16
Anders Andersson i Ligatu 18
1727
Philip Säfringsson i Fårsås gifwit 16
Testam: efter hustru Malin i Fårsås 1 16
Test: efter hust: Kerstin i Krånge 18
Testam: efter hustru Anna i Ligatu 11½
Test: efter Israel Olssons barn i Näsåker 21
Test: efter Marcus Erssons barn i Hexmo 18
Philip Johansson i Rå gifwit 1
Erich Ersson i Rå den äldre 18
Israel Olsson i Näsåker gifwit 18
Marcus Ersson i Hexmo 24
Pehr Israelsson i Ligatu på sin hedersdag 16
1728
Pehr Philipsson i Näsåker gifwit 1
Marcus Markusson ifrån Norsille 1
Erich Ersson i Rå gifwit 24
Test: efter Capellan hr Erich Haufman 6
Testam: efter Hans Mauritzon i Moflo 1
Jon Erichsson i Moflo gifwit 24
Philip Johansson i Rå 24
Michel Markusson i Moflo 18
Nils Ersson i Krånge gifwit 1 16
Nils Ersson i Hexmo 1 16
Erich Ersson i Rå den äldre 18
Testam: efter Nils Erssons barn i Krånge 24
Olof Michelsson i Fårsås under sin siukdom 1 8
Marcus Ersson i Hexmo gifwit 18
Andersson Ersson i Krånge 18
Test: efter lappens Erich Pärssons barn 16
Abraham Hansson i Ås gifwit en jern-
Klincka på Kyrkiodörrn
1729
Testam: efter Olof Michelsson i Fårsås 1 16
Testam: efter Abraham Johanssons barn i Krånge 18
Testam: efter hust: Abluna i Näsåker 1 18
Testam: efter Anders Andersson i Ligatu 1
Erich Ersson i Rå gifwit 1 16
Hans Philipsson i Fårsås 1
Pehr Philipsson i Näsåker 1 16
Marcus Olsson i Fårsås gifwit 1 16
Philip Johansson i Rå 1
Pehr Andersson i Näsåker 18
Pehr Israelson i Ligatu gifwit 16
Nils Ersson i Hexmo på sin hedersdag 1 16
Testam: efter hust: Malin Israelsdotter i Ligatu 1
Pehr Johan i Rå gifwit 24
..: Petrus Harelius gifwit 3

© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2000

Sidan uppdaterad 2005-01-23