<%@LANGUAGE=VBScript %> <% Option Explicit %> Sökning av familj i folkräkningen

Folkräkning 1890 och 1900 för Ådals-Lidens församling
(1890 innehåller 2205 personer och 1900 innehåller 2164 personer)

 

Förnamn:
Efternamn:
Hemort:
Född:
Årtal