Testamentespenningar (1693-1742)

När dödböcker saknas i en församling kan man istället titta i kyrkans räkenskaper där man skrivet in vilka testamentespenningar som blivit betald varje år. I Ådals-Lidens församling är dödböckerna mycket sporadiska från 1690 till 1750, men med hjälp av räkenskaper kan man komplettera dödsuppgifterna.

 

1693

Testam. efter Erich Nilsson i Råå

1694

Olof Markusson i Fårsåås Testam: efter ett barn

Testam: efter Per Hanssons barn i Ligatu

Testam: efter Olof Issrelssons Swärmoder i Nääsåker

Testamente efter Erich Anderssons moder i Ommsiö

1695

Testam: efter Joseph Erssons hustru i Hexmo

Testam: efter Per Issrelssons barn i Ligatu

Testam: efter Erich Abrahamssons barn i Råå

Testam: efter Sal. Per Olsson i Råå

Testam: efter Sal. Marta Olofsdotter

Testam: efter hust: Brita i Holmstrand

1696

Testam: efter Olof Markussons barn i Forsåås

Testam: efter Kerstin Magrisdotter ifrån Krånge

Philip Säfringsson gifwit i Testam: efter sin piga Ablun

Philip Säfringsson efter sit barn i Testamente

Testam: efter Erich Issrelssons barn i Krånge

Testam: efter hust: Barbru Nilsdotter i Wästanbäck

Testam: efter Erich Mauritsson i Moflo

1697

Testam: efter Per Hindersson i Sochnestufvan

Testam: efter Erich Nilssons son i Råå

Testam: efter Erich Erssons dotter i Moflo

Testam: efter Sal hr Erich Schietz? hustru

1698

Testamente efter Barbru Hansdotter i Hexmo

Testam: efter Erich Markussons Svärmoder i Hexmo

1699

Nils Philipsson i Råå Testam: efter ett barn

Testam: efter Olof Mårtenssons hustru i Forsås

Testam: efter Nils Philipssons barn i Rå

1700

Testam: efter hustru Brita i Krånge

1701

Testam: efter Erich Issrelssons barn i Krånge

Olof Botvedsson i Ligatu Testam: efter et barn

1702

Philip Nilsson i Råå gifwit i Testamente för sig och sin hustru

Testam: efter Erich Issrelssons barn i Krånge

1703

Testamente efter Olof Botwedssons barn i Ligatu

Testam: efter Erich Andersson i Krånge

Testam: efter Erich Perssons barn i Åås

Test: efter Hans Erssons hust i Moflo

Testam: efter Per Nilssons hustru i Nässåker

Test: efter Peder Anderssons moder ibidem

1704

Testam: efter Erich Markussons barn i Hexmo

Test: efter Anders Siulsson barn i Ligatu

1706

Brita Persdotter i Åås i Testam: efter sit barn

Erich Issrelsson i Krånge i Testam: efter sit barn

1707

Test: efter gl pigan Karin i Krånge

Test: efter Maurits Hanssons barn i Krånge

1708

Test: efter Peder Nilsson i Nässåker

1709

Test: efter hust: Ella i Moflo

Testam: efter hust: Margreta i Råå

1711

Testam: efter Erich Erichssons barn i Råå

Testamente efter Zachris Salmonsson i Krånge

Testam: efter Johan Ersson i Hexmo

Testam: efter hust: Karin i Ligatu

1712

Testam: efter hust: Karin Mauritsdotter

1713

Testam: efter Nils Nilsson i Västanbäck

Testam: efter Olof Mårtensson i Fårsås

Testam: efter Jon Nilsson i Moflo

Erich Nilsson i Rå gifwit i Testamente efter sin hustru

1716

Testam: efter Olof Issraelsson och hans hustru

Testamente efter Johan Nilsson i Moflo

1717

Test: efter Margeta Ersdotter i Rå

Test: efter Olof Markussons hust: i Fårsås

Test: efter Nils Ersson i Västanbäck

1719

Testamente efter Nils Philipsson i Rå och hans hustru

Testam: efter Marcus Olssons hustru i Fårsås

1720

Test: efter Lars Abrahamsson i Ligatu

Test: efter Erich Bertilssons barn

Test: efter Pär Hansson i Västanbäck

1721

Test: efter Nils Ersson i Rå

Test efter hust: Brita ibid

Test: efter Johan Perssons hust: i Rå

Test: efter Ella Jonsdotter ibid

Test: efter Markus Olssons barn i Fårsås

Test efter Maurits Michelsson barn i Ligatu

1723

Testam: efter hust: Märetha i Västanbäck

Test: efter Sefring Nilssons barn i Rå

Test: efter Markus Erssons barn i Häxmo

Test: efter Philip Janssoms barn i Rå

1724

Test: efter Märet Hansdotter i Åhs

Testam: efter Olof Markusson i Fårsås

Testam: efter hustru Barbru i Ligatu

1725

Testam: efter Olof Nilssons barn i Västanbäck

Test: efter Erich Erssons barn i Rå

Test: efter hust: Kerstin Andersdotter i Moflo

Test: efter hust: Malin i Näsåker

1726 Testam: efter Hans Ersson i Moflo
1727 Testam: efter hustru Malin i Fårsås
  Test: efter hust: Kerstin i Krånge
  Testam: efter hustru Anna i Ligatu
1728 Test: efter Capellan hr Erich Haufman
  Testam: efter Hans Mauritzon i Moflo
  Testam: efter Nils Erssons barn i Krånge
  Test: efter lappens Erich Pärssons barn
1729 Testam: efter Olof Michelsson i Fårsås
  Testam: efter Abraham Johanssons barn i Krånge
  Testam: efter hust: Abluna i Näsåker
  Testam: efter Anders Andersson i Ligatu
  Testam: efter hust: Malin Israelsdotter i Ligatu
1730 Testamente efter hust: Margeta i Moflo
  Testam: efter hust: Anna i Hexmo
  Test: efter Klåckaren Michel Markusson i Moflo
  Test: efter hust: Anna i Moflo
  Test: efter hust: Ella i Rå
  Test: efter Säfring Nilssons barn i Rå
  Test: efter Madam Catharina Bidenia
1731 Testam: efter Israel Olssons barn i Nässåker
  Testam: efter Philip Johanssons barn i Rå
1732 Testam: efter hust: Margeta i Hexmo
  Testam: efter Pehr Israelsson i Ligatu
1733 Testam: efter Philip Johanssons barn
  Testam: efter Erich Ersson i Moflo
  Testam: efter hust: Anna i Krånge och des barn
  Testam: efter Abraham Johanssons barn i Krånge
  Testam: efter Hans Ersson i Moflo
1734 Testam: efter Michel Persson i Fårsås
  Testam: efter Philip Johansson i Rå
1735 Testam: efter Abraham Johanssons moder i Krånge
1736 Testam: efter Abraham Hanssons hustru i Ås
1737 Testam: efter Johan Persson i Rå
  Testam: efter Anders Staffansson i Näsåker
  Testam: efter lilla Erich Ersson i Rå
  Testam: efter pigan Ingeborg i Omsiö
1738 Testam: efter Johan Hanssons barn i Sörmoflo
  Testam: efter Israel Olssons barn i Näsåker
  Testam: efter Anna Pährsdotter i Wästanbäck
  Testam: efter Cicilia Staffansdotter i Ligatu
1739 Testam: efter Israel Olssons barn i Näsåker
1740 Testam: efter Marta Andersdr i Näsåker
  Testam: efter Marta Nilsdotter i Fårsås
  Testam: efter Marcus Michelssons dr i Moflo
  Testam: efter Nils Erssons son i Hexmo
  Testam: efter Olof Salmonson i Lidgatu
1741 Testam: efter hust: Karin i Rå Östergård
  Testam: efter hust: Karin ibid. i Wästergården
  Testam: efter hustru Ingeborg i Lidgatu
  Testam: efter Johan Hanssons barn i S:Moflo
  Testam: efter h: Dordis Son i Krånge
1742 Testamente efter Båtsmannen Michel Frimodigs barn
  Testamente efter Comministerns hr Petri Harelii barn
  Testamente efter Anders Erssons hustru i Omsiö
  Testamente efter Maurits Michelsons dr i Lidgatu
  Testamente efter Johan Johansons Swärfader i Åås
  Testamente efter Johan Johansons hustru ibid
  Testamente efter Hans Philipsons moder i Fårsåås
  Testamente efter Pigan Siul Malin kallat
   

 

© Magnus Johansson, Kramfors, 1999

Sidan uppdaterad 1999-07-05