Kyrkvärdar i Ådals-Lidens församling 1689-1769

Om man tittar i räkenskapensböckerna för Ådals-Lidens församling så hittar man vilka personer som varit kyrkvärdar i församlingen under perioden 1689 till 1769. Vanligtvis har man haft två kyrkvärdar varje år och dessa har bytts varje år. Endast en gång under denna period har en kvinnlig kyrkvärd tillsats. Detta hände år 1734 och då fick komministeränkan Märta Norea förtroendet.

Namnen och orter är skrivna källtroget (med reservation för eventuella stavfel och lässvårigheter)

 

1689

Anders Staffansson Ligatu och Hans Mauritsson Moflo

1690

Länsman Swen Abramsson i Röstadh

1691

Lars Abramsson Ligatu och Michell Markusson i Moflo

1692

Nils Nilsson i Wästanbäck och Erich Abramsson i Råå

1693

Jonn Nilsson och Hans Ersson i Moflo

1694

Anders Staffansson i Ligatu och Abraham Hansson i Hexmo

1695

Anders Stephansson och Zacharias Salomonsson

1696

Nils Philipsson och Johan Nilsson i Råå

1697

Philip Pärsson i Nässåker och Erich Issrelsson i Krånge

1698

Hans Ersson i Moflo och Philip Säfringsson i Forsåås

1699

Hans Ersson i Moflo och Erich Abrahamsson i Råå

1700

Erich Persson i Åås och Per Persson i Wästanbäck

1701

Olof Issrelsson i Nässåker och Olof Markusson i Forsåhs

1702

Olof Botwesson i Ligatu och Erich Markusson i Hexmo

1703

Olof Issrelsson i Nässåker och Johan Ersson i Hexmo

1704

Hans Mauritsson i Moflo och Anders Siulsson i Ligatu

1705

Michel Persson i Forsås och Olof Salmonsson i Ligatu

1706

Lars Abrahamsson i Ligatu och Michel Markusson i Moflo

1707

Michel Markusson i Moflo och Erich Nilsson i Råå

1708

Olof Issraelsson i Nässåker och Michel Markusson i Moflo

1709

Olof Nilsson i Wästanbäck och Hans Johansson i Krånge

1710

Nils Philipsson i Råå och Erich Hansson i Moflo

1711

Erich Issrelsson i Krånge och Pehr Johansson i Råå

1712

Erich Issrelsson i Krånge och Erich Ersson i Råå

1713

Erich Hansson i Moflo och Philip Johansson i Rå

1714

Erich Ersson i Rå

1715

Erich Hansson i Moflo och Erich Ersson i Rå

1716

Erich Hansson i Moflo och Nils Ersson i Rå

1717

Hans Johansson i Krånge och Pehr Philipsson i Nässåker

1721

Anders Pärsson i Näsåker och Jon Ersson i Moflo

1722

Hans Pärsson i Ligatu och Markus Olsson i Forsås

1723

Maurits Michaelsson i Ligatu och Olof Michaelsson i Forsås

1724

Issrael Olsson i Näsåker

1725

Erich Ersson i Råå den äldre

1726

Pehr Johansson i Rå och Nils Erssin i Hexmo

1727

Marcus Michelsson i Moflo och Christoffer Ersson i Wästanbäck

1728

Erich Ersson i Rå den äldre

1729

Hans Mauritsson i Moflo och Säfring Nilsson i Rå

1730

Nils Johansson i Moflo och Philip Johansson i Rå

1731

Anders Ersson i Krånge

1732

Hans Ersson i Moflo och Erich Nilsson i Rå

1733

Johan Johansson i Åhs och Pehr Philipsson i Näsåker

1734

Marta Noraea och Jon Ersson i Moflo

1735

Anders Pärsson i Näsåker

1736

Hans Pärsson i Ligatu

1737

Jacob Ersson i Forsås och Nils Olsson i Västanbäck

1738

Hans Persson i Ligatu och Marcus Ersson i Hexmo

1739

Hans Philipsson i Fårsås och Maurits Michelsson i Ligatu

1740

Nils Ersson i Hexmo och Olof Hermansson i Lidgatu

1742

Pär Johansson i Råå och Hans Mauritsson i Moflo

1743

Pär Pärsson i Wästanbäck och Erich Nillsson i Moflo

1744

Markus Michelsson i Moflo och Erich Ersson i Råå

1745

Marcus Michelsson i Moflo och Marcus Ersson i Häxmo

1746

Erich Nilsson i Råå och Anders Ersson i Moflo

1747

Jon Ersson i Moflo och Johan Philippsson i Rå

1748

Johan Johansson i Åås och Philipp Pärsson i Näsåker

1749

Anders Pärsson i Näsåker och Olof Marcusson i Forsås

1750

Israel Olofsson i Näsåker och Jacob Ersson i Forsås

1751

Hans Philipsson i Forsås och Pär Pärsson i Näsåker

1752

Marcus Ersson i Häxmo och Erich Jacobsson i Omsiö

1753

Erich Andersson i Lidgatu och Nils Olofsson i Västanbäck

1754

Pär Hansson i Lidgatu och Zachris Hansson i Sörmoflo

1755

Philipp Pärsson i Näsåker och Erich Andersson i Krånge

1756

Pär Hansson i Lidgatu

1757

Marcus Michelsson i Moflo och Erich Ersson den yngre i Rå

1758

Abram Johansson i Ås och Philipp Pärsson i Rå

1759

Anders Ersson i Moflo

1762

Pär Hansson i Lidgatu

1763

Pär Hansson i Lidgatu

1764

Pär Hansson i Lidgatu

1765

Erich Marcusson i Häxmo

1766

Erich Nilsson i Häxmo

1767

Erich Andersson i Krånge

1768

Eric Andersson i Krånge

1769

Pär Andersson i Näsåker

© Magnus Johansson, Kramfors, 1999

Sidan uppdaterad 1999-07-29