Kläpp, Ådals-Lidens församling


Eriksson, Jon (1753-1811), torpare
Olofsson, Josef (1777-1852), bonde
Persson, Jöns (1731-1812), torpare
Sparrfeldt, Jakob (f. 1756), urmakare, timmerräknare
Sparfelt, Zakarias Persson (1753-1829), torpare

Jon Eriksson var född den 27 juli 1753 i Bodvill, Resele sn som son till Erik Jonsson och hans hustru Brita Nilsdotter. Han gifte sig med Margareta Persdotter. Hon döptes den 1 januari 1746 i Gåsnäs, Resele sn som dotter till Per Persson och hans hustru Margareta Johansdotter. Jon var först torpare i Bodvill, Resele sn. Efter några år flyttade de till Myre, Resele sn, där han skrevs som landbonde. Därefter flyttade de till Kläpp, Ådals-Liden sn, där Jon var torpare. Jon dog den 5 juni 1811 i Å, Ådals-Liden sn av tvinsot. Margareta dog den 2 augusti 1816 i Gammelås, Ådals-Liden sn av åldersbräcklighet.

Barn:

Erik Jonsson, född den 14 juli 1777 i Bodvill, Resele sn. Han gifte sig den 18 november 1798 i Ådals-Liden sn med Stina Nilsdotter. Hon var född den 18 januari 1764 i Krånge, Ådals-Liden sn. Erik var nybyggare i Ottsjö, Ådals-Liden sn. Omkring 1814 flyttade familjen till Krånge, Ådals-Liden sn och Erik blev nu nybyggare. Han dog i Krånge den 26 maj 1815. Han drunknade av våda vid brädflyttning. Stina dog den 19 februari 1847 i Krånge av ålderdom. Makarna fick inga barn tillsammans.

Per Jonsson, född den 6 september 1778 i Bodvill, Resele sn. Han gifte sig den 31 oktober 1813 i Ådals-Liden sn med Stina Jönsdotter. Hon var född den 15 december 1781 i Näsåker, Ådals-Liden sn. Per var torpare i Å, Ådals-Liden sn. Per dog den 9 juni 1843 i Å. Stina dog av feber den 8 augusti 1843.

Greta Jonsdotter, född den 1 oktober 1780 i Myre, Resele sn. Hon gifte sig den 22 maj 1809 i Ådals-Liden sn med Per Nilsson Knapp. Han var född 1784. Per antogs till ordinarie kronobåtsman den 9 februari 1810 på rote nummer 111. Fick avsked vid mönstringen 1825 p g a höftsjuka och bensår. Familjen bodde i Rå, Ådals-Liden sn. Greta dog den 15 december 1854 i Rå av ålderdom. Per dog av samma sjukdom den 20 augusti 1864 i Rå.

Brita Jonsdotter, född den 16 augusti 1782 i Myre, Resele sn. Hon gifte sig den 28 oktober 1804 i Ådals-Liden sn med Mårten Hansson Smäll. Han var född 1781 i Jämtland. Mårten var först båtsman i Ås, Ådals-Liden sn, sedan landbonde i Prästbordet, Ådals-Liden sn. Han dog av slag den 31 januari 1831 i Prästbordet. Brita levde till den 3 maj 1861 i Prästbordet, då hon dog av ålderdom.

Sara Jonsdotter, född den 5 augusti 1786 i Kläpp, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig den 24 februari 1811 i Ådals-Liden sn med Jöns Jönsson Hatt. Han var född den 18 december 1792 i Rå, Ådals-Liden sn. Jöns var först nybyggare i Gårelehöjden, Ådals-Liden sn. 1817 flyttade familjen till Jansjö, Ådals-Liden sn, där han blev torpare. 1822 flyttade hela familjen till Sorte, Resele sn, där han blev kronobåtsman. Omkring 1841 flyttade de slutligen till Höven, Resele sn. Jöns var torpare i Höven. Han dog i Höven den 31 maj 1865. Sara dog i Höven den 3 mars 1870.

Kristina Jonsdotter, född den 15 oktober 1791 i Kläpp, Ådals-Liden sn.

Anna Jonsdotter, född den 30 november 1793 i Kläpp, Ådals-Liden sn, död där 1794 (begravdes den 29 juni 1794).


Josef Olofsson var född den 1 oktober 1777 i Ås, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 22 april 1805 i Ådals-Liden sn med Greta Persdotter. Hon var född den 25 juli 1782 i Lidgatu, Ådals-Liden sn. Josef var bonde i Kläpp, Ådals-Liden sn. Han dog av gulsot den 4 oktober 1852 i Kläpp. Greta dog den 21 juni 1863 i Kläpp.

Barn:

Olof Josefsson, född den 22 september 1806 i Kläpp, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 19 maj 1839 i Skorped sn med Anna Stina Johansdotter. Hon var född den 28 augusti 1814 i Bryngeström, Nätra sn som dotter till sågkarlen Johan Johansson (1779-1844) och hans hustru Kajsa Eriksdotter (1782-1876). Olof var först torpare och inhyses i Kläpp, Ådals-Liden sn. Omkring 1842 flyttade familjen till Moflo, Ådals-Liden sn, där han blev torpare. Han dog den 9 juni 1892 i Moflo. Anna Stina dog den 29 februari 1896 i Moflo.

Per Josefsson, född den 7 augusti 1808 i Kläpp, Ådals-Liden sn. Han gifte sig första gången den 15 mars 1835 i Ådals-Liden sn med Stina Brita Andersdotter Näslin. Hon var född den 11 mars 1811 i Moflo, Ådals-Liden sn. Stina Brita dog i Moflo den 22 augusti 1840 av förkylning. Per gifte om sig den 12 juni 1843 i Resele sn med Kajsa Greta Olofsdotter. Hon var född den 19 februari 1812 i Mo, Resele sn som dotter till bonden Olof Eriksson och hans hustru Märta Danielsdotter. Per var bonde och nämndeman i Moflo nr 1, Ådals-Liden sn. Han övertog hemmanet efter sin svärfader. Per dog i influensa den 24 januari 1892 i Moflo. Kajsa Greta dog i Moflo den 14 november 1898.

Zakarias Josefsson, född den 1 december 1810 i Kläpp, Ådals-Liden sn.

Josef Josefsson Westin, född den 14 november 1815 i Kläpp, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 29 april 1860 i Ådals-Liden sn med Inga Karolina Eriksdotter. Hon var född den 3 juni 1834 i Rå, Ådals-Liden sn. Josef var bonde på hemman nummer 3 om 4 1/2 seland i Lidgatu. Josef dog den 14 juni 1900 i Lidgatu. Inga Karolina dog den 30 januari 1924 i Lidgatu.

Magnus Josefsson, född den 30 maj 1818 i Kläpp, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 12 mars 1843 i Ådals-Liden sn med Greta Magdalena Johansdotter. Hon var född den 27 januari 1820 i Forsås, Ådals-Liden sn. Magnus var först dräng i Moflo, Ådals-Liden sn. Dock flyttade de 1844 till Stenvikstrand nr 1, Ramsele sn (1 3/4 seland), där Magnus blev bonde. Han dog i Stenvikstrand den 18 april 1871. Greta Magdalena dog 1903.

Sara Margareta Josefsdotter, född den 16 januari 1821 i Kläpp, Ådals-Liden sn.

Hans Josefsson Nordin, född den 18 mars 1824 i Kläpp, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 16 juni 1851 i Ådals-Liden sn med Brita Magdalena Nilsdotter. Hon var född den 3 juni 1826 i Omsjö, Ådals-Liden sn. Hans var bonde i Omsjö, Ådals-Liden sn. 1860 flyttade familjen till Norrtannflo, Resele sn, där han också var bonde. Brita Magdalena dog i Norrtannflo av influensa. Hans dog den 17 december 1914 i Norrtannflo av marasmus senilis.

Fosterbarn:

Kajsa Charlotta Brandt, född den 22 februari 1799. Hon antogs till underhåll av Josef Olofsson från Barnhuset i Stockholm 1808. Hon skrevs ut från Barnhuset i februari 1813.


Jöns Persson den 8 augusti 1731 i Rå, Resele sn som son till Per Persson (1697-1743) och hans hustru Kerstin Persdotter (1695-1769). Han gifte sig med Karin Persdotter. Hon var född 1750 i Lidgatu, Ådals-Liden sn (födelsenotis saknas). Jöns var först nybyggare, sedan torpare i Näsåker, Ådals-Liden sn. Därefter flyttade de till Kläpp, Ådals-Liden sn, där Jöns skrevs som torpare. Han dog av ålderdomsbräcklighet den 2 maj 1812 i Kläpp. Karin dog den 27 februari 1837 av ålderdom i Kläpp.

Barn:

Per Jönsson, född den 8 september 1770 i Lidgatu, Ådals-Liden sn.

Jöns Jönsson, född den 24 september 1773 i Näsåker, Ådals-Liden sn, begravdes där den 2 oktober 1774. Dödsorsak var halssjukdom.

Margareta Jönsdotter, född den 25 mars 1776 i Näsåker, Ådals-Liden sn.

Jöns Jönsson, född den 18 september 1779 i Näsåker, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 16 september 1810 i Ådals-Liden sn med Anna Johansdotter. Hon var född den 2 januari 1782 i Holafors, Ådals-Liden sn. Jöns var bonde i Holafors nr 2, Ådals-Liden sn. Jöns drunknade den 17 juni 1838 i Holafors. Anna dog den 25 mars 1867 i Holafors av ålderdom.

Kristina Jönsdotter, född den 15 december 1781 i Näsåker, Ådals-Liden sn.

Hans Jönsson, född den 19 juni 1786 i Kläpp, Ådals-Liden sn.

Erik Jönsson, född den 20 mars 1788 i Kläpp, Ådals-Liden sn. Han gifte sig den 25 november 1815 i Ådals-Liden sn med Stina Mauritsdotter. Hon var född den 30 mars 1784 i Moflo, Ådals-Liden sn. Erik var först skräddare och torpare i Kläpp, Ådals-Liden sn. Omkring 1820 flyttade familjen till Rå, Ådals-Liden sn, där han blev torpare. Erik dog den 4 maj 1861 i Rå av ålderdom. Stina dog den 4 juli 1870 i Rå.

Avskrift av Sockenstämma i Ådals-Liden d. 10 augusti 1810 (Resele C:1):

Gamle Torparen Jöns Pehrsson i Kläpp anklagades för ett ofta ganska oskickligt uppförande i synnerhet i fjällbyarne. Då stockstraff föreslogs, afbads det af de klagande, och Jöns Pehrsson, sjelf närvarande, erkände sina fel och lofvade att hädanefter sig mera värdigt sin ållder och Christendomens heliga fordringar.


Jakob Sparrfeldt var född den 14 december 1756 i Sidensjö sn som son till urmakaren Per Zakrisson Sparrfeldt och hans hustru Sara Jakobsdotter Vrång. Han gifte sig 1778 med Sofia Mårtensdotter. Hon var född 1761 i Åsele sn. Familjen var först bosatt i Åsele sn. Omkring 1782-1784 inflyttade de till Kläpp, Ådals-Liden sn, där Jakob skrevs som urmakare. I slutet av 1700-talet är familjen skriven i Näsåker, Ådals-Liden sn. Jakob står nu som timmerräknare och urmakare. Omkring 1801 flyttade de ut ur församlingen. Ingen uppgift vart de flyttar, men år 1808 bor familjen på gården Næss i Norge.

Barn:

Petrus, född 1779 i Åsele sn.

Mårten, född 1782 i Åsele sn.

Jakob, född den 21 maj 1784 i Kläpp, Ådals-Liden sn.

Zakarias, född den 9 mars 1786 i Kläpp, Ådals-Liden sn.

Sara, född den 11 december 1787 i Kläpp, Ådals-Liden sn, död där den 19 mars 1788.

Henrik, född den 5 mars 1789 i Kläpp, Ådals-Liden sn, död där samma år (begraven den 9 oktober 1789). Han drunknade i ett kokhett syltkar.

Märta Jakobsdotter Sparrfeldt, född den 18 september 1790 i Kläpp, Ådals-Liden sn. Hon gifte sig den 15 januari 1815 i Ström sn med Jöns Jönsson Gärd. Han var född den 21 juli 1792 i Bredgård, Ström sn som son till dragonen Jöns Roth och hans hustru Valborg Karlsdotter. Jöns var fältjägare nr 115 i Ström sn, Jämtlands län. Omkring 1820 flyttade familjen till Trångåsen, Ström sn. Omkring 1829 flyttade de till Stenvikstrand, Ramsele sn, där Jöns var bonde. Märta dog i Stenvikstrand den 28 februari 1841. Jöns gifte om sig 1843 med Anna Eriksdotter. Hon var född 1814 i Helgum sn. Efter något år flyttade de till Sel, Ramsele sn, där Jöns var torpare. Jöns dog i Sel den 26 oktober 1858. Anna dog i Sel den 6 januari 1884.

Andreas, född den 3 maj 1793 i Kläpp, Ådals-Liden sn.

Sara Margareta, född den 21 maj 1795 i Kläpp, Ådals-Liden sn, död där den 26 juli 1795.

Henrik, född den 23 april 1797 i Kläpp, Ådals-Liden sn.

Sofia Kristina, född den 24 mars 1799 i Näsåker, Ådals-Liden sn.

Nickus, född den 6 april 1800 i Näsåker, Ådals-Liden sn.

6/9 1808 Hegstad & Tjeldsund ting
Edsavleggelse av svensken Jacob Sparfældt, som har bodd med kone & barn i Norge bortimot 9 år og har de 2 siste år losjert på gården Næss.
Narer seg som urmaker.
De hjemmeværende barn er enda små, den eldste bare 12 år.

Zakarias Persson Sparfelt var född den 16 september 1753 i Sidensjö sn som son till urmakaren Per Zakrisson Sparrfeldt och hans hustru Sara Jakobsdotter Vrång. Han gifte sig den 19 november 1786 i Sidensjö sn med Brita Jonsdotter. Hon var född 1760 i Sidensjö sn. Familjen var först bosatt i Sidensjö sn, där också deras två barn är född. Före 1798 flyttade de till Näsåker, Ådals-Liden sn. I första husförhörslängden i Ådals-Liden sn är familjen skriven i Kläpp, där Zakarias är torpare. Brita dog den 4 augusti 1818 i Kläpp av flussfeber. Zakarias gifte om sig den 25 mars 1821 i Edsele sn med Magdalena Eriksdotter. Hon var född 1778 i Edsele sn. Zakarias dog i Kläpp den 11 maj 1829 av hålloch styng. Änkan Magdalena flyttade därefter till Näsåker, där hon dog den 4 december 1849 av ålderdom.

Barn:

Sara, född den 8 september 1789 i Backen, Sidensjö sn.

Jonas Lidgren, född den 22 februari 1794 i Västerby, Sidensjö sn. Han gifte sig den 3 mars 1826 i Ådals-Liden sn med Sara Maria Berglund. Hon var född den 7 maj 1801 i Stockholm. Jonas var först torpare i Näsåker, Ådals-Liden sn några år, därefter blev han torpare i Kläpp, Ådals-Liden sn. Mellan 1837 och 1840 flyttade familjen tillbaka till Näsåker, där han åter blev torpare. Jonas dog i Näsåker den 14 augusti 1882 och Sara Maria dog den 26 april 1888. 


© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2010

Sidan uppdaterad 2007-12-28